ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ!!! Η πρωτοβουλία 1.000.000 πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» οδεύει επιτυχώς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο! Πανευρωπαϊκό χαστούκι στους υποστηρικτές γάμων των ομοφυλοφίλων και ταυτότητας του κοινωνικού φύλου...

mom dad and kids 03


Μεγάλη νίκη των λαών της Ευρώπης επιτεύχθηκε, ώστε να οδεύσει προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έννοια της Οικογένειας, που σημαίνει μόνο τον φυσικό δεσμό ΑΝΔΡΑ, ΓΥΝΑΙΚΑΣ και ΠΑΙΔΙΩΝ.

Όχι συμβιώσεις του ιδίου φύλου ή άλλου είδους !

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τύπου της 8.6.2017 από την Οργανωτική Επιτροπή της Πανευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας "MumDudKids" έχουν συγκεντρωθεί άνω του 1.000.000 εγκύρων υπογραφών. Επίσης εκπληρώνονται και όλα τα υπόλοιπα κριτήρια για να εισαχθεί το ζήτημα του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ξεκάθαρη αυτή στάση των λαών της Ευρώπης από 14 Χώρες έρχεται σε συνέχεια της πολύ σημαντικής αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου C‑443/15 /24.11.2016, ότι ο ορισμός του γάμου ως ένωση ανάμεσα σε ένα άνδρα και μια γυναίκα δεν αποτελεί διάκριση και ότι τα Κράτη-Μέλη δεν υποχρεούνται να υιοθετήσουν ίδιου φύλου "γάμο" ή "αστική/πολιτική σχέση.

Από τα παραπάνω αποκαλύπτεται η παραπλάνηση που γίνεται ως συστηματική πλύση εγκεφάλου στην ελληνική κοινή γνώμη από μεγάλα ΜΜΕ , Πολιτικά Κόμματα, ΜΚΟ, Χορηγούς παρελάσεων τύπου Pride και άλλους φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού, ότι η υποτιθέμενη επέκταση του πολιτικού γάμου και της υιοθεσίας στους ομοφυλοφίλους αποτελεί δήθεν πρόοδο των δικαιωμάτων τους. Δεν είναι πρόοδος αλλά ανατροπή της φυσικής τάξης , αντίθετη με τη συνείδηση των λαών.

Επίσης η νίκη αυτής των πρωτοβουλίας αποδομεί και την προσπάθεια επιβολής των εμφύλων ταυτοτήτων και την θεωρία του δήθεν κοινωνικού φύλου (gender). Η φυσική οικογένεια απαιτεί διακριτούς ρόλους, σύμφωνα με τις ικανότητες και τα χαρίσματα του φυσικού φύλου του κάθε συζύγου που συμμετέχει σ΄ αυτήν. Αυτοί που κραυγάζουν για δικαιώματα και δημοκρατία, ας γνωρίζουν ότι οι λαοί δεν θέλουν τη διαστροφή καλυμμένη πίσω από διεκδικήσεις δικαιωμάτων .

Οι λαοί αντιστέκονται στην μεθοδευμένο διασυρμό της αληθινής οικογένειας.

 

Αναλυτικά το πρωτότυπο Δελτίο τύπου :

Δελτίο Τύπου 

Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017

Πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές συγκεντρώθηκαν για την πρωτοβουλία «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά»:

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών για το γάμο και την οικογένεια κέρδισε την προσπάθεια-πρόκληση!

Mήνες τώρα η πρωτοβουλία «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» έχει ήδη εκπληρώσει την πρώτη από τις δύο προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εξέταση μιας πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενώ τουλάχιστον 7 Κράτη-Μέλη θα πρέπει να έχουν καλύψει το κατώτατο όριο υπογραφών που έχει καθορισθεί από την Επιτροπή για κάθε χώρα, 14 Κράτη-Μέλη έχουν ξεπεράσει το αντίστοιχο όριο: Γερμανία, Κροατία, Φινλανδία, Γαλλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία...

Το κίνημα πολιτών «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι εκπληρώθηκε επίσης και η δεύτερη προϋπόθεση:

Η πρωτοβουλία «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» έχει συγκεντρώσει περισσότερες από ένα εκατομμύριο υπογραφές!

Μετά από δώδεκα μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων οι υπογραφές συγκεντρώθηκαν και καταμετρήθηκαν μέσω διαδικτύου και σε έντυπη μορφή, εναπόκειται τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την πρωτοβουλία εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία των παρακάτω ορισμών του γάμου και της οικογένειας: "Γάμος σημαίνει μια έννομη ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας" και "H οικογένεια εδράζεται στο γάμο και / ή στους απογόνους".

Αυτοί οι ορισμοί αντιστοιχούν στο σύνολο αρχών που είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υιοθέτησή τους θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή ενότητα και θα διασφαλίσει την τήρηση του άρθρου 9 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρωτοβουλία «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» ευχαριστεί θερμά όλους όσους στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών, όλους τους εθελοντές και όλες τις οργανώσεις που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής.

Πηγή: Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος

 

Press Release

Brussels, 8 June 2017

More than one million signatures for Mum, Dad & Kids:

The European citizens’ initiative on marriage and family has won the challenge!

For months now Mum, Dad & Kids has already fulfilled the first of two conditions that are requested for an initiative to be examined by the European Commission. Whilst at least 7 Member States must have reached the minimum threshold of signatures set out by the Commission for each country, 14 Member States have surpassed their threshold: Germany, Croatia, Finland, France, Poland, Romania, Slovakia... 

 The citizen movement Mum, Dad & Kids is glad to announce that it has also met the second condition:

 Mum, Dad & Kids has collected more than one million signatures!

Following the twelve months during which signatures were gathered and counted online and in paper format, it now falls to the European Commission to examine the initiative made by hundreds of thousands of inhabitants of the European Union :

The incorporation into the European legislation of the following definitions of marriage and family: “Marriage means a legal union between one man and one woman” and “family is based on marriage and/or descent”.

These definitions correspond to the set of principles common to all the Member States of the European Union.  Their adoption would reinforce the European unity and would ensure the respect of article 9 of the Charter of fundamental rights of the European Union.

Mum, Dad & Kids warmly thanks all those who supported this European citizens’ initiative, all the volunteers and all the organisations that contributed to its success.

 

Πηγή: MumDadAndKids.eu

 

Σχετικά άρθρα:

1. «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά», Μαζί ας στηρίξουμε τον γάμο και την οικογένεια !

2. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβεβαιώνει ομόφωνα ότι δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα στο «γάμο» ατόμων του ιδίου φύλου στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Μεγάλη νίκη των λαών της Ευρώπης επιτεύχθηκε, ώστε να οδεύσει προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έννοια της Οικογένειας, που σημαίνει μόνο τον φυσικό δεσμό ΑΝΔΡΑ, ΓΥΝΑΙΚΑΣ και ΠΑΙΔΙΩΝ.

 

Όχι συμβιώσεις του ιδίου φύλου ή άλλου είδους !

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τύπου της 8.6.2017 από την Οργανωτική Επιτροπή της Πανευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας "MumDudKids" έχουν συγκεντρωθεί άνω του 1.000.000 εγκύρων υπογραφών. Επίσης εκπληρώνονται και όλα τα υπόλοιπα κριτήρια για να εισαχθεί το ζήτημα του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Η ξεκάθαρη αυτή στάση των λαών της Ευρώπης από 14 Χώρες έρχεται σε συνέχεια της πολύ σημαντικής αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου C‑443/15 /24.11.2016, ότι ο ορισμός του γάμου ως ένωση ανάμεσα σε ένα άνδρα και μια γυναίκα δεν αποτελεί διάκριση και ότι τα Κράτη-Μέλη δεν υποχρεούνται να υιοθετήσουν ίδιου φύλου "γάμο" ή "αστική/πολιτική σχέση.

 

Από τα παραπάνω αποκαλύπτεται η παραπλάνηση που γίνεται ως συστηματική πλύση εγκεφάλου στην ελληνική κοινή γνώμη από μεγάλα ΜΜΕ , Πολιτικά Κόμματα, ΜΚΟ, Χορηγούς παρελάσεων τύπου Pride και άλλους φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού, ότι η υποτιθέμενη επέκταση του πολιτικού γάμου και της υιοθεσίας στους ομοφυλοφίλους αποτελεί δήθεν πρόοδο των δικαιωμάτων τους. Δεν είναι πρόοδος αλλά ανατροπή της φυσικής τάξης , αντίθετη με τη συνείδηση των λαών.

Επίσης η νίκη αυτής των πρωτοβουλίας αποδομεί και την προσπάθεια επιβολής των εμφύλων ταυτοτήτων και την θεωρία του δήθεν κοινωνικού φύλου (gender). Η φυσική οικογένεια απαιτεί διακριτούς ρόλους, σύμφωνα με τις ικανότητες και τα χαρίσματα του φυσικού φύλου του κάθε συζύγου που συμμετέχει σ΄ αυτήν. Αυτοί που κραυγάζουν για δικαιώματα και δημοκρατία, ας γνωρίζουν ότι οι λαοί δεν θέλουν τη διαστροφή καλυμμένη πίσω από διεκδικήσεις δικαιωμάτων .

 

Οι λαοί αντιστέκονται στην μεθοδευμένο διασυρμό της αληθινής οικογένειας.

 

 

Αναλυτικά το πρωτότυπο Δελτίο τύπου :

Press Release

Brussels, 8 June 2017

 

More than one million signatures for Mum, Dad & Kids:

The European citizens’ initiative on marriage and family has won the challenge!

 

For months now Mum, Dad & Kids has already fulfilled the first of two conditions that are requested for an initiative to be examined by the European Commission. Whilst at least 7 Member States must have reached the minimum threshold of signatures set out by the Commission for each country, 14 Member States have surpassed their threshold: Germany, Croatia, Finland, France, Poland, Romania, Slovakia... 

 The citizen movement Mum, Dad & Kids is glad to announce that it has also met the second condition:

 Mum, Dad & Kids has collected more than one million signatures!

Following the twelve months during which signatures were gathered and counted online and in paper format, it now falls to the European Commission to examine the initiative made by hundreds of thousands of inhabitants of the European Union :

The incorporation into the European legislation of the following definitions of marriage and family: “Marriage means a legal union between one man and one woman” and “family is based on marriage and/or descent”.

These definitions correspond to the set of principles common to all the Member States of the European Union.  Their adoption would reinforce the European unity and would ensure the respect of article 9 of the Charter of fundamental rights of the European Union.

Mum, Dad & Kids warmly thanks all those who supported this European citizens’ initiative, all the volunteers and all the organisations that contributed to its success.

ΠΗΓΗ : http://www.mumdadandkids.eu/news/mum-dad-kids-has-collected-more-than-one-million-signatures

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

Έχουμε 111 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.