Άρθρα που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: Ἡ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας

agios iwannhs o xrysostomos 07


Σχόλιο Τ.Ι.: Σήμερα πού τήν Ἐκκλησία τήν πολεμοῦν μέ πολλούς τρόπους ἅς ἀκούσουμε τή φωνή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἅς ἀκούσουν οἱ εἰδωλολάτρες, ἅς ἀκούσουν οἱ Ἰουδαῖοι τά κατορθώματά μας καί τήν πρωτοκαθεδρίαν (τά πρωτεῖα) τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό πόσους πολεμήθηκε  ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά ποτέ δέν νικήθηκε; Πόσοι τύραννοι; Πόσοι στρατηγοί; Πόσοι βασιλεῖς; Ὁ Αὔγουστος, ὁ Τιβέριος, ὁ Γάϊος, ὁ Κλαύδιος, ὁ Νέρων, ἄνθρωποι τιμώμενοι γιά τήν μόρφωσή τους, δυνατοί τόσο πολύ (τήν) ἐπολέμησαν, ἐνῶ βρισκόταν ἀκόμα στή νεανική της ἡλικία, ἀλλά δέν τήν ἐξερρίζωσαν· ἀλλ’ ἐκεῖνοι μέν, οἱ ὁποῖοι τήν πολέμησαν, δέν ἀκούγονται πλέον καί ἔχουν λησμονηθεῖ, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία, πού πολεμήθηκε, ὑψώνεται ὑπεράνω του οὐρανοῦ. Διότι νά μήν κοιτάξεις αὐτό, ὅτι δηλαδή ἡ Ἐκκλησία βρίσκεται στή γῆ, ἀλλ’ ὅτι ἔχει τό πολίτευμά της στόν οὐρανό. Ἀπό ποῦ εἶναι φανερό αὐτό; Τό δείχνει ἡ ἀπόδειξη τῶν πραγμάτων. Πολεμήθηκαν ἕνδεκα μαθητές καί ἡ οἰκουμένη πολεμοῦσε, αὐτοί δέ, πού πολεμήθηκαν νίκησαν, ἐνῶ αὐτοί, πού πολέμησαν, κατελύθησαν (ἐξαφανίστηκαν)· τά πρόβατα νίκησαν τούς λύκους. Εἶδες ποιμένα νά στέλνει τά πρόβατα ἀνάμεσα στούς λύκους, γιά νά μή σωθοῦν οὔτε μέ τή φυγή; Ποιός ποιμένας κάνει αὐτό; Ἀλλ’ ὁ Χριστός τό ἔκανε γιά νά σοῦ δείξει, ὅτι τά κατορθώματα γίνονται ὄχι κατά τήν (φυσική) ἀλληλουχία τῶν πραγμάτων, ἀλλά κατά τρόπο ἀνώτερό της φύσεως καί τῆς ἀλληλουχίας αὐτῆς. Διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι στερεωμένη περισσότερο ἀπό τόν οὐρανό. Ἀλλ’ ἴσως ὁ εἰδωλολάτρης μέ κατηγορεῖ γιά ἀνοησία (ἀκρισία)· ἀλλ’ ἅς ἀναμένει τήν ἀπόδειξη τῶν πραγμάτων καί ἅς μάθει τή δύναμη τῆς ἀλήθειας, πῶς δηλαδή εἶναι εὐκολότερο νά σβηστεῖ ὁ ἥλιος παρά νά ἐξαφανιστεῖ ἡ Ἐκκλησία.

 

Πηγή: Περικοπῆ ἐκ τῆς δ΄ὁμιλίας τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τό χωρίον Ἧς. (Στ΄,1 Ε.Π. 56,121-122)

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

Έχουμε 69 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.