Βλασφημίες Προτεσταντῶν

  • Εκτύπωση

protestantikh ekklhsia 01


Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ ὁ ἀγγλικανὸς Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Καντερβουρίας καὶ πνευματικὸς ἡγέτης 80 ἑκατομμυρίων Ἀγγλικανῶν Justin Welby παραδέχθηκε ὅτι μερικὲς φορὲς ἀμφιβάλλει ἂν πράγματι ὑπάρχει Θεός. Κατὰ τὸ NBC News μιλώντας σὲ μιὰ ἀνεπίσημη καὶ ἐλεύθερη συνέντευξη ἐνώπιον ἀκροατηρίου στὸν Καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Bristol (Ἀγγλία) εἶπε: «Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν στιγμές, ποὺ ἀναλογίζεσθε “ὑπάρχει Θεός; ποῦ εἶναι ὁ Θεός;” “Χθές”, εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, “προσευχόμουνα γιὰ κάποιο ζήτημα καὶ τέλειωσα τὴν προσευχή μου λέγοντας στὸν Θεό: ‹Κύτταξε, ὅλο αὐτὸ εἶναι πολὺ καλό, ἀλλὰ μήπως εἶναι καιρὸς νὰ κάνεις κάτι – ἐὰν ὑπάρχεις ἐκεῖ;›” Οἱ ἀμφιβολίες του γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔρχονται στὸ κεφάλι πολλὲς φορὲς κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πρωϊνοῦ περιπάτου του ἢ ὅταν βγάζει βόλτα τὸν σκύλο του (βλ. ἱστολόγιο protothema.gr). Θυμίζουμε ὅτι ὁ σημερινὸς ἀγγλικανὸς Ἀρχιεπίσκοπος τάχθηκε ὑπὲρ τῆς χειροτονίας γυναικῶν ἐπισκόπων καὶ ὑπὲρ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ‘‘γάμου’’ ὁμοφυλοφίλων».

   Δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐκπλήσσουν οἱ ἀμφιβολίες τοῦ ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ὅταν κανεὶς ζεῖ καὶ κινεῖται στὸ χῶρο τῆς αἱρέσεως καὶ περιφρονεῖ τὴν Ἀποστολικὴ καὶ Πατερικὴ Παράδοση εἰσάγοντας νέα δόγματα καὶ νέα ἤθη, εἶναι φυσικὸ νὰ φθάνει σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Ἡ ἀπορία μας εἶναι ἄλλη: Πῶς οἱ ἡμέτεροι συζητοῦν μὲ τοὺς Ἀγγλικανοὺς γιά... ἕνωση Ἐκκλησιῶν; Εἶναι ἐκκλησία τὸ συνονθύλευμα τῶν ἀγγλικανῶν προτεσταντῶν; Εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξει πεδίο συνεννοήσεως μαζί τους;

 

Πηγή: Ο Σωτήρ