Ἡ οἰκογένεια στὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα

Ἡ οἰκογένεια στὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα

 

Ὀνομάζεται Μιλτιάδης Παπαϊωάννου καὶ τιμήθηκε ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Παπαδῆμο μὲ τὸ ὑψηλὸ ἀξίωμα τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης. Ἡ τελευταία του ὅμως ἐνέργεια σὲ βάρος τῆς οἰκογένειας εἶναι ἐγκληματική. Εἶναι ὁ ἴδιος ὑπουργὸς ποὺ πρὸ καιροῦ εἶχε ἐπέμβει ὠμὰ στὸ ἔργο τῶν οἰκονομικῶν εἰσαγγελέων ζητώντας τὴν ἀποπομπή τους. Εὐτυχῶς τὸ Ἀνώτατο Δικαστικὸ Συμβούλιο ἀπέρριψε τὴν εἰσήγησή του, ποὺ συνιστοῦσε κατάφωρη ἐνέργεια χειραγωγήσεως τῆς Δικαιοσύνης.

Εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ ἐπὶ μῆνες τώρα ἐπιχειρεῖ νὰ νομιμοποιήσει τὴ χρήση τῶν ναρκωτικῶν, πράγμα ποὺ θὰ ὁδηγήσει σὲ ἀποχαύνωση τὴ νέα γενιά, καὶ τὴ χώρα σὲ πλήρη ἀποδιοργάνωση. Εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ ἐπιδίωκε νὰ ἀποφυλακίσει φυλακισμένους ἀκόμα καὶ γιὰ κακουργηματικὲς πράξεις, μὲ κίνδυνο νὰ μετατραπεῖ ἡ κοινωνία σὲ κόλαση.

Καὶ ἔρχεται ἀπὸ τὰ μέσα Φεβρουαρίου αὐτὸς ὁ ἴδιος ὑπουργὸς νὰ καταφέρει τὸ τελευταῖο χτύπημα στὸν βαρύτατα τραυματισμένο θεσμὸ τῆς οἰκογένειας, ἐπιφέροντας τροποποιήσεις στὸ πολυνομοσχέδιο «γιὰ τὴ δίκαιη δίκη καὶ τὴν εὔλογη διάρκεια αὐτῆς», ποὺ εἶχε καταθέσει στὴ Βουλή.

Μὲ μιὰ ἀπὸ αὐτὲς καὶ μὲ πρόσχημα τὴν ἐπιτάχυνση τοῦ ἔργου τῆς Δικαιοσύνης ἐπιδιώκεται νὰ ἐκδίδεται τὸ συναινετικὸ διαζύγιο σὲ χρόνο ἀστραπή: «Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ διαζύγια, μειώνεται ἀπὸ ἕναν χρόνο σὲ ἕξι μῆνες ἡ διάρκεια τοῦ γάμου ὡς προϋπόθεση γιὰ ἔκδοση συναινετικοῦ διαζυγίου, τὸ ὁποῖο θὰ ἐκδίδεται μὲ διάταξη τοῦ προέδρου τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου, καὶ ὕστερα ἀπὸ παραίτηση ἀπὸ ὅλα τὰ ἔνδικα μέσα ὁ γάμος θὰ θεωρεῖται λυμένος».

Μέχρι σήμερα ἡ διαδικασία διαρκοῦσε 18 μῆνες, ὥστε στὸ διάστημα αὐτὸ οἱ σύζυγοι νὰ σταθμίσουν σοβαρότερα τὴν ἀπόφασή τους· τώρα ἡ διαδικασία θὰ διαρκεῖ 2-3 ἡμέρες!

Ἀλήθεια πῶς τολμᾶ ὁ ὑπουργὸς μιᾶς κυβερνήσεως περιορισμένου χρόνου καὶ συγκεκριμένης εὐθύνης νὰ καταφέρει τέτοιο κτύπημα κατὰ τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου; Καὶ εἶναι ἄραγε ὑπερβολικὴ ἡ πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων ποὺ θεωρεῖ ὅτι ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν ἐφαρμογὴ σχεδιασμῶν ξένων κέντρων; Τὴν ὥρα ποὺ ὁ τόπος καταρρέει οἰκονομικὰ καὶ περισσότερο ἀπὸ ὁποτεδήποτε ἄλλοτε ἔχει ἀνάγκη πράξεων στηριγμοῦ τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας, εἶναι ἐγκληματικὸ νὰ συνεχίζεται ἡ ἄφρων πολιτικὴ τόσων δεκαετιῶν ποὺ κατέστρεψε τοὺς βασικότατους αὐτοὺς θεσμούς.

Ὦ ἄρχοντες ἄφρονες, δὲν θὰ συνέλθετε κάποτε ἐπιτέλους;

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

Έχουμε 143 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.