Άρθρα που υπάρχουν στην κατηγορία Κείμενα Ορθόδοξης Πνευματικότητας

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης Αρθρογράφος Επισκέψεις
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κη΄ Περί τῆς ἐκ τοῦ Πνεύματος ἐγγινομένης τοῖς ἀγωνιζομένοις καί πρό τοῦ θανάτου ζωοποιοῦ νεκρώσεως. 16-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 18
Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς: Ἡ ἀθανασία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ Θεὸς 14-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς 24
Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: Αἰσθάνομαι πόσο ἔντονα ἐργάζονται μυστικὰ γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Ἑλλάδος 14-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης 47
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κζ΄ Περί τοῦ μή ἀμελῶς ἔχειν περί τήν ἐργασίαν τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν, μηδέ καταφρονεῖν μιᾶς καί μόνης αὐτῶν, ἀλλ᾿ ἀγωνίζεσθαι τηρεῖν ὁμοῦ πάσας, ἵνα μή ὡς καταφρονηταί ἔξω τοῦ νυμφῶνος ἀποκλεισθῶμεν. 13-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 13
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: Ἀόρατος Πόλεμος - Μέρος 1ον - Τί πρέπει νὰ γίνεται, ὅταν ἡ ἀνώτερη λογικὴ θέλησις φαίνεται νικημένη ἀπὸ τὴν παράλογη καὶ κατώτερη καὶ ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς 11-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 43
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κστ΄ Περί ἀρχῆς βίου λίαν ἐπωφελοῦς καί σωτηρίου, ἁρμοζούσης τοῖς ἄρτι τῷ κόσμῳ καί τοῖς ἐν κόσμῳ ἀποτασσομένοις καί πρός τόν μοναδικόν ἀποτρέχουσι βίον. Καί διδασκαλίας εἰς ἀρχαρίους λυσιτελεστάτη. 09-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 21
Βοηθάω… καὶ θὰ βοηθηθῶ 08-10-2017 Από τον/την Παρθένα Ὀρφανίδου 26
Αββάς Ισαάκ ο Σύρος: Η αγάπη «ου ζητεί τα εαυτής» 07-10-2017 Από τον/την Αββάς Ισαάκ ο Σύρος 46
Φώτης Κόντογλου: O βολικός Χριστιανισμός, εἶναι ἡ συχαμερὴ παραμόρφωση ποὺ ἔπαθε τὸ Εὐαγγέλιο ἀπὸ τὴν πονηρὴ ὑλοφροσύνη τῆς σαρκός 07-10-2017 Από τον/την Φώτης Κόντογλου 40
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κε΄ Περί ἀλλοιώσεως ψυχῆς τε καί σώματος, τῶν ἐξ ἀέρος, τῶν ἐκ στοιχείων, τῶν ἐκ βρωμάτων καί τῶν δαιμόνων ἐπιγινομένων ἡμῖν. 06-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 22
Οπτασία Κοσμά Μοναχού φοβερά και ωφέλιμος για την έξοδο της ψυχής και τα εναέρια τελώνια [5 Οκτωβρίου] 04-10-2017 Από τον/την Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης 42
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: Ἀόρατος Πόλεμος - Μέρος 1ον - Πῶς πρέπει νὰ ἐκπαιδεύουμε τὸ νοῦ μας, γιὰ νὰ τὸν φυλᾶμε ἀπὸ τὴν ἀμάθεια 04-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 39
(†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης: Τί εἶναι τὸ σῶμα μας 04-10-2017 Από τον/την (†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης 36
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κδ΄ Περί γνώσεως πνευματικῆς. Καί ὅτι ὁ ἐγκεκρυμμένος τοῦ Πνεύματος θησαυρός ἐν τῷ γράμματι τῆς θείας Γραφῆς οὐ πᾶσιν εὔδηλός ἐστι καί τοῖς βουλομένοις, ἀλλά μόνοις τοῖς τόν διανοίγοντα τόν νοῦν κτησαμένοις εἰς τό συνιέ 02-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 32
Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς: Ἡ χριστοειδὴς καρδία τοῦ κόσμου 30-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς 38
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: Ἀόρατος Πόλεμος - Μέρος 1ον - Ἄλλες ἐμπειρίες, μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀποκτᾶται ἡ ἀπιστία στὸν ἑαυτό μας καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ τὸ θάρρος στὸ Θεό 30-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 23
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κγ΄ Περί μετανοίας καί φόβου Θεοῦ. Καί ὁποῖον ἀγῶνα ἔχει ψυχῆς καί πόνον καρδίας ὁ μετά συντετριμμένου τοῦ πνεύματος μετανοῶν. Καί τίνα εἰσίν ἅ λέγει καί πρός τόν φιλάνθρωπον Κύριον εὔχεται. 29-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 31
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: Ἀόρατος Πόλεμος - Μέρος 1ον - Τὸ λάθος ποὺ κάνουν πολλοὶ νομίζοντας ὡς ἀρετὴ τὴν μικροψυχία 27-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 69
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κβ΄ Περί πίστεως. Καί διδασκαλία περί τῶν λεγόντων μή εἶναι δυνατόν ἐν μέσῳ τῶν βιωτικῶν τό τέλειον φθάσαι τῶν ἀρετῶν. Καί διήγησις ἐκ προοιμίων ἐπωφελής. 25-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 41
Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς: Οἱ ψευδοσοφοὶ καὶ ἡ ἀνάπηρη δικαιοσύνη τους 23-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς 221

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

Έχουμε 110 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.

feed-image RSS - Tideon.org