Άρθρα που υπάρχουν στην κατηγορία Κείμενα Ορθόδοξης Πνευματικότητας

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης Αρθρογράφος Επισκέψεις
Αββάς Ισαάκ ο Σύρος: Η αγάπη «ου ζητεί τα εαυτής» 07-10-2017 Από τον/την Αββάς Ισαάκ ο Σύρος 56
Φώτης Κόντογλου: O βολικός Χριστιανισμός, εἶναι ἡ συχαμερὴ παραμόρφωση ποὺ ἔπαθε τὸ Εὐαγγέλιο ἀπὸ τὴν πονηρὴ ὑλοφροσύνη τῆς σαρκός 07-10-2017 Από τον/την Φώτης Κόντογλου 49
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κε΄ Περί ἀλλοιώσεως ψυχῆς τε καί σώματος, τῶν ἐξ ἀέρος, τῶν ἐκ στοιχείων, τῶν ἐκ βρωμάτων καί τῶν δαιμόνων ἐπιγινομένων ἡμῖν. 06-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 52
Οπτασία Κοσμά Μοναχού φοβερά και ωφέλιμος για την έξοδο της ψυχής και τα εναέρια τελώνια [5 Οκτωβρίου] 04-10-2017 Από τον/την Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης 72
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: Ἀόρατος Πόλεμος - Μέρος 1ον - Πῶς πρέπει νὰ ἐκπαιδεύουμε τὸ νοῦ μας, γιὰ νὰ τὸν φυλᾶμε ἀπὸ τὴν ἀμάθεια 04-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 84
(†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης: Τί εἶναι τὸ σῶμα μας 04-10-2017 Από τον/την (†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης 69
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κδ΄ Περί γνώσεως πνευματικῆς. Καί ὅτι ὁ ἐγκεκρυμμένος τοῦ Πνεύματος θησαυρός ἐν τῷ γράμματι τῆς θείας Γραφῆς οὐ πᾶσιν εὔδηλός ἐστι καί τοῖς βουλομένοις, ἀλλά μόνοις τοῖς τόν διανοίγοντα τόν νοῦν κτησαμένοις εἰς τό συνιέ 02-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 65
Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς: Ἡ χριστοειδὴς καρδία τοῦ κόσμου 30-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς 48
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: Ἀόρατος Πόλεμος - Μέρος 1ον - Ἄλλες ἐμπειρίες, μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀποκτᾶται ἡ ἀπιστία στὸν ἑαυτό μας καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ τὸ θάρρος στὸ Θεό 30-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 67
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κγ΄ Περί μετανοίας καί φόβου Θεοῦ. Καί ὁποῖον ἀγῶνα ἔχει ψυχῆς καί πόνον καρδίας ὁ μετά συντετριμμένου τοῦ πνεύματος μετανοῶν. Καί τίνα εἰσίν ἅ λέγει καί πρός τόν φιλάνθρωπον Κύριον εὔχεται. 29-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 71
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: Ἀόρατος Πόλεμος - Μέρος 1ον - Τὸ λάθος ποὺ κάνουν πολλοὶ νομίζοντας ὡς ἀρετὴ τὴν μικροψυχία 27-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 121
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κβ΄ Περί πίστεως. Καί διδασκαλία περί τῶν λεγόντων μή εἶναι δυνατόν ἐν μέσῳ τῶν βιωτικῶν τό τέλειον φθάσαι τῶν ἀρετῶν. Καί διήγησις ἐκ προοιμίων ἐπωφελής. 25-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 61
Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς: Οἱ ψευδοσοφοὶ καὶ ἡ ἀνάπηρη δικαιοσύνη τους 23-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς 262
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κα΄ Περί μνήμης θανάτου. Καί οἷον ἀγαθόν τέλος δέδωκεν ὁ τρισόλβιος αὐτοῦ ἀδελφός Ἀντώνιος. Καί πρός τῷ τέλει, ἐπιτάφιος πρός αὐτόν. 22-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 64
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: Ἀόρατος Πόλεμος - Μέρος 1ον - Πῶς μπορεῖ νὰ γνωρίσει κάποιος ἐὰν ἐργάζεται μὲ τὴν μὴ ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό του καὶ μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐλπίδα στὸν Θεό 20-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 124
π. Λουκάς Γρηγοριάτης: Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ σύγχρονος χριστιανικὸς κόσμος 19-09-2017 Από τον/την π. Λουκάς Γρηγοριάτης 149
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κ΄ Περί ἀποταγῆς καί ἐκκοπῆς θελήματος, πρός τούς αἰτήσαντας γράψαι αὐτοῖς πῶς ὀφείλει τις τόν ἀσκητικόν διανύσαι βίον. 18-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 77
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: Ἀόρατος Πόλεμος - Μέρος 1ον - Ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό 16-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 123
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος ιθ΄ Ὅτι οὐ χρή ἐπί μόνοις τοῖς λόγοις καί ταῖς ὑποσχέσεσι θαρρεῖν τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ᾿ ἐκ τῶν ἔργων τό πιστόν βεβαιοῦσθαι τῶν λόγων αὐτῶν. Καί οἵα τίς ἐστιν ἡ τῶν ἀληθινῶν διδασκάλων διάθεσις καί ἀγάπη πρός τούς μαθητευομ 15-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 66
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος ιη΄ Περί μεθόδων τοῦ πονηροῦ, ὧν ὑποβάλλει τοῖς κουφοτέροις καί φιλοπρωτεύουσιν, ὁπόταν ὁ ποιμήν ἐξ ἀνθρώπων γένηται. Καί ὅτι χρή τούς μέν ἀναξίως ἐπιπηδῶντας τῇ ἀρχῇ πάσῃ κωλύειν συνωθεῖν ἐπί τοῦτο καί συνεργεῖν. 11-09-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 92

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

Έχουμε 105 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.

feed-image RSS - Tideon.org