Άρθρα που υπάρχουν στην κατηγορία Κείμενα Ορθόδοξης Πνευματικότητας

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης Αρθρογράφος Επισκέψεις
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Ὕμνοι Ἐπιστολές - Δ’. Διδασκαλία εἰς μοναχούς ἄρτι ἀποταξαμένους κόσμῳ καί τοῖς ἐν κόσμῳ˙ καί περί τοῦ, 24-01-2018 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 31
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: Ἡ ἰδανικὴ φιλία 24-01-2018 Από τον/την Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 84
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Βίβλος τῶν ἠθικῶν - Λόγος γ΄. Εἰς το ῥητόν τοῦ Ἀποστόλου ἐν ᾧ λέγει· "Καί εἶδον τόν τοιοῦτον εἰς τρίτον οὐρανόν ἁρπαγέντα καί ἀκούσαντα ἄρρητα ῥήματα ἅ οὐκ ἐξόν ἀνθρώπῳ ἀκοῦσαι". Τί οὖν εἰσιν ἅ ἀκήκοεν ὁ Παῦλος ἄρρητα ῥήματα; 22-01-2018 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 56
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Η αδιάλειπτη Προσευχή 20-01-2018 Από τον/την Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 87
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Βίβλος τῶν ἠθικῶν - Λόγος β΄ - ζ΄. Ὅτι νέος κόσμος ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία καί νέος παράδεισος ἡ πρός αὐτόν πίστις. Καί πρός τούτοις ἀνακεφαλαίωσις τοῦ πρώτου κόσμου, ἀντιπαρατιθεμένων τοῖς ἐν ἐκείνῳ πραχθεῖσι τῶν ἐν τῇ Ἐκκλη 19-01-2018 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 67
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: Ἀόρατος Πόλεμος - Μέρος 1ον - Πῶς πρέπει νὰ ἐκπαιδεύουμε τὸ νοῦ μας, γιὰ νὰ τὸν φυλᾶμε ἀπὸ τὴν ἀμάθεια 17-01-2018 Από τον/την Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 70
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Βίβλος τῶν ἠθικῶν - Λόγος β΄ - στ΄. Εἰς τό ῥητόν τοῦ Ἀποστόλου· "Εἰ γάρ τό αὐτῶν παράπτωμα πλοῦτος κόσμου γέγονε" καί τά ἑξῆς· καί προσωποποιΐα τῶν ἑκατέρων λαῶν, τῶν ἐθνῶν φημι καί τοῦ Ἰσραήλ. 15-01-2018 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 33
Ἅγιος Δημήτριος τοῦ Ροστὼφ: Μυστική ἕνωσις μέ τόν Κύριο 13-01-2018 Από τον/την Ἅγιος Δημήτριος τοῦ Ροστὼφ 58
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Βίβλος τῶν ἠθικῶν - Λόγος β΄ - ε΄. Ὅτι τῷ παραχθέντι πρώτῳ κατ᾿ ἀρχάς κόσμῳ ἕτεροι δύο συνεπεγένοντο, ὧν ὁ ἔσχατος τύπος ἐστί τῶν μετά ταῦτα μελλόντων γενέσθαι, μέσος τις ὤν τῶν ἀρχαίων καί τῶν ἐξ ὕστερον· καί τίνος ἦν εἰκών 12-01-2018 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 48
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Ὕμνοι Ἐπιστολές - Γ’. Τίς ὁ μοναχός καί καί τίς ἡ αὐτοῦ ἐργασία˙ καί εἰς οἷον ὕψος οὗτος ὁ θεῖος πατήρ θεωρίας ἀνῆλθεν. 10-01-2018 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 37
Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης: Κλίμαξ - Περί αγάπης, ελπίδος και πίστεως 10-01-2018 Από τον/την Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης 65
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Βίβλος τῶν ἠθικῶν - Λόγος β΄ - δ΄. Περί τοῦ κατακλυσμοῦ καί τίνων εἰκόνες ἦσαν τά ἐν τῇ κιβωτῷ· καί περί τοῦ Ἀβράαμ καί τοῦ κατ᾿ ἐκλογήν λήμματος καί τί ἐστι τό λῆμμα τοῦτο· καί περί τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς περιτομῆς. 08-01-2018 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 131
Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος: Η νοερά προσευχή στην Παλαιά Διαθήκη [30 Νοεμβρίου 2017] 07-01-2018 Από τον/την Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος 63
Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος: Πότε η υπομονή είναι τέλεια 06-01-2018 Από τον/την Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος 42
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Βίβλος τῶν ἠθικῶν - Λόγος β΄ - γ΄. Ἀνακεφαλαίωσις τῶν ἐν τῷ πρώτῳ λόγῳ ῥηθέντων περί ταῆς τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας καί τῶν ἑπτά ἡμερῶν καί αἰώνων καί τῆς τοῦ παραδείσου φυσικῆς θεωρίας. 05-01-2018 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 31
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Ὕμνοι Ἐπιστολές - Β΄. Τίς ἡ ἐπί τῷ πατρί τούτῳ γενομένη ἀλλοίωσις καί πῶς καθαρθείς εἰς ἄκρον ἡνώθη Θεῷ καί οἷος ἐξ οἵου ἐγένετο, οἱ πρός Θεόν ἐρωτικοί αὐτοῦ λόγοι δηλοῦσιν ἐνταῦθα˙ ὅς καί θεολογῶν λέγει πρός τό τέλος περί ἀγ 03-01-2018 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 37
Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως: Ὁ δρόμος τῆς εὐτυχίας 03-01-2018 Από τον/την Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως 66
(†) Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστόδουλος: ΣΤΑΘΗΤΕ ΟΛΟΙ ΟΡΘΙΟΙ στὶς ἐπάλξεις σας καὶ μὴ ξεπουλήσετε τὰ πρωτοτόκια μας. [Ἰανουάριος 2008] 01-01-2018 Από τον/την (†) Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστόδουλος 91
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Βίβλος τῶν ἠθικῶν - Λόγος β΄ - β΄. Ὅτι πάντες οἱ εἰς Χριστόν πιστεύσαντες προεγνωσμένοι καί προωρισμένοι εἰσίν εἰς τό συμμόρφους γενέσθαι αὐτούς τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ· καί εἰς τό ῥητόν τοῦ Μωσέως· "Ὅτε διεμέριζε ἔθνη ὁ Ὕψιστος" κ 01-01-2018 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 46
Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ: Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη πρώτη του Νέου Έτους 2018 01-01-2018 Από τον/την Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ 83

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

Έχουμε 129 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.

feed-image RSS - Tideon.org