Άρθρα που υπάρχουν στην κατηγορία Κείμενα Ορθόδοξης Πνευματικότητας

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης Αρθρογράφος Επισκέψεις
Φώτης Κόντογλου: Ο «Ελάχιστος» 01-11-2017 Από τον/την Φώτης Κόντογλου 32
(†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης: Οἱ Χριστιανοὶ στοὺς ἔσχατους καιροὺς 01-11-2017 Από τον/την (†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης 72
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος λβ΄ Περί βλασφημίας. Καί ὅτι ὁ λέγων μή δύνασθαί τινα τήν παροῦσαν γενεάν ἐν μετοχῇ τοῦ Ἁγίου γενέσθαι Πνεύματος, ἀλλά καί ὁ διαβάλλων τάς ἐνεργείας τοῦ Πνεύματος καί τῷ ἐναντίῳ ταύτας ἐπιφημίζων. 30-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: 60
Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς: Ὁ μόνος φιλάνθρωπος 28-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς 46
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος λα΄ Περί τοῦ πῶς δεῖ ἕκαστον ἐπισκέπτεσθαι καί τά καθ᾿ ἑαυτόν ἐπιμελῶς ἐρευνᾷν. Καί πῶς τά ἑαυτοῦ ἀντιπαρατιθέναι χρή ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Χριστοῦ. 27-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: 33
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος λ΄ Περί μετανοίας καί ἀρχῆς ἐπαινετοῦ βίου, ὅπως δεῖ τόν μετανοῦντα καθ᾿ ἑκάστην ποιεῖν. Ἐν ᾧ καί περί δακρύων ἅμα καί κατανύξεως. 23-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 25
Ποια αμαρτήματα δεν μας εμποδίζουν από την Θεία Κοινωνία; 22-10-2017 Από τον/την Ιστολόγιο "Πνευματικοί Λόγοι" 49
Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς: Δοῦλος τοῦ φόβου, δοῦλος τοῦ θανάτου 21-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς 28
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κθ΄ Περί τοῦ μή δεῖν λέγειν, ὅτι ἀδύνατον νῦν εἰς ἄκρον ἐλθεῖν ἀρετῆς τόν βουλόμενον καί τοῖς πάλαι ἁμιλληθῆναι ἁγίοις. Καί ὅτι πᾶς ὁ τά ἐναντία διδάσκων τῶν θείων Γραφῶν νέαν αἵρεσιν τοῖς πειθομένοις αὐτῷ δογματίζει. 20-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 35
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κη΄ Περί τῆς ἐκ τοῦ Πνεύματος ἐγγινομένης τοῖς ἀγωνιζομένοις καί πρό τοῦ θανάτου ζωοποιοῦ νεκρώσεως. 16-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 37
Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς: Ἡ ἀθανασία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ Θεὸς 14-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς 40
Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: Αἰσθάνομαι πόσο ἔντονα ἐργάζονται μυστικὰ γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Ἑλλάδος 14-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης 56
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κζ΄ Περί τοῦ μή ἀμελῶς ἔχειν περί τήν ἐργασίαν τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν, μηδέ καταφρονεῖν μιᾶς καί μόνης αὐτῶν, ἀλλ᾿ ἀγωνίζεσθαι τηρεῖν ὁμοῦ πάσας, ἵνα μή ὡς καταφρονηταί ἔξω τοῦ νυμφῶνος ἀποκλεισθῶμεν. 13-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 22
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: Ἀόρατος Πόλεμος - Μέρος 1ον - Τί πρέπει νὰ γίνεται, ὅταν ἡ ἀνώτερη λογικὴ θέλησις φαίνεται νικημένη ἀπὸ τὴν παράλογη καὶ κατώτερη καὶ ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς 11-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 62
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κστ΄ Περί ἀρχῆς βίου λίαν ἐπωφελοῦς καί σωτηρίου, ἁρμοζούσης τοῖς ἄρτι τῷ κόσμῳ καί τοῖς ἐν κόσμῳ ἀποτασσομένοις καί πρός τόν μοναδικόν ἀποτρέχουσι βίον. Καί διδασκαλίας εἰς ἀρχαρίους λυσιτελεστάτη. 09-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 34
Βοηθάω… καὶ θὰ βοηθηθῶ 08-10-2017 Από τον/την Παρθένα Ὀρφανίδου 32
Αββάς Ισαάκ ο Σύρος: Η αγάπη «ου ζητεί τα εαυτής» 07-10-2017 Από τον/την Αββάς Ισαάκ ο Σύρος 51
Φώτης Κόντογλου: O βολικός Χριστιανισμός, εἶναι ἡ συχαμερὴ παραμόρφωση ποὺ ἔπαθε τὸ Εὐαγγέλιο ἀπὸ τὴν πονηρὴ ὑλοφροσύνη τῆς σαρκός 07-10-2017 Από τον/την Φώτης Κόντογλου 46
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Λόγος κε΄ Περί ἀλλοιώσεως ψυχῆς τε καί σώματος, τῶν ἐξ ἀέρος, τῶν ἐκ στοιχείων, τῶν ἐκ βρωμάτων καί τῶν δαιμόνων ἐπιγινομένων ἡμῖν. 06-10-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 28
Οπτασία Κοσμά Μοναχού φοβερά και ωφέλιμος για την έξοδο της ψυχής και τα εναέρια τελώνια [5 Οκτωβρίου] 04-10-2017 Από τον/την Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης 53

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

Έχουμε 101 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.

feed-image RSS - Tideon.org