Άρθρα που υπάρχουν στην κατηγορία Κείμενα Ορθόδοξης Πνευματικότητας

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης Αρθρογράφος Επισκέψεις
Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ: Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη πρώτη του Νέου Έτους 2018 01-01-2018 Από τον/την Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ 83
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Για μια καλή χρονιά 31-12-2017 Από τον/την Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: 81
Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Στὶς μοντέρνες ἁμαρτίες ὁ Θεὸς ἀπαντᾶ μὲ μοντέρνα μέσα 30-12-2017 Από τον/την Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς 42
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Βίβλος τῶν ἠθικῶν - Λόγος β΄ - α΄. Προτρεπτικός ἐκ προοιμίων εἰς μετάνοιαν· καί εἰς τό ῥητόν τοῦ Ἀποστόλου· "Οὕς προέγνω, τούτους καί προώρισε" καί εἰς τά ἑξῆς· καί κατά τῶν στρεβλούντων αὐτό τε καί πᾶσαν τήν θείαν Γραφήν. 29-12-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 29
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Ὕμνοι Ἐπιστολές - Α’. Περί θείας ἐλλάμψεως καί φωτισμοῦ Πνεύματος Ἁγίου˙ καί ὅτι εἷς τόπος ὁ Θεός, ἐν ᾧ μετά πότμον τήν ἀνάπαυσιν πάντες οἱ Ἅγιοι ἔχουσι˙ καί ὅτι ὁ τοῦ Θεοῦ ἐκπίπτων ἐν ἑτέρῳ τόπῳ οὐχ ἕξει τήν ἀνάπαυσιν ἐν τῇ 27-12-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 64
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Βίβλος τῶν ἠθικῶν - Λόγος α΄ - ιβ΄. Ὅτι οὐ χρή πρό τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν καί τῆς εἰς ἀρετήν προκοπῆς τε καί τελειώσεως τά κεκρυμμένα μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐρευνᾶν τῶν ἀμυήτων τινά· καί ὅτι ἐν τῇ δευτέρᾳ τοῦ Κυ 25-12-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 60
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Βίβλος τῶν ἠθικῶν - Λόγος α΄ - ια΄. Εἰς τό ῥητόν τοῦ Εὐαγγελίου· "Καί ἀπέστειλε τούς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τούς κεκλημένους εἰς τούς γάμους καί οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν". (92) 22-12-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 60
Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης: Η σημασία της Ελληνορθοδόξου παραδόσεώς μας 20-12-2017 Από τον/την (†) Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους 88
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Βίβλος τῶν ἠθικῶν - Λόγος α΄ - ι΄. Ὅτι καί πάντες οἱ ἅγιοι τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ ἐν ἑαυτοῖς συλλαμβάνουσι τῇ Θεοτόκῳ παραπλησίως καί γεννῶσιν αὐτόν καί γεννᾶται ἐν αὐτοῖς καί γεννῶνται ὑπ᾿ αὐτοῦ, καί πῶς υἱοί καί ἀδελφοί καί μητ 18-12-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 64
Γεώργιος Βερίτης- Ὁ ποιητὴς τοῦ Χριστοῦ [1915 - 5 Μαΐου 1948] 17-12-2017 Από τον/την Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων 52
(†) Μητροπολίτης Σουρὸζ κ.κ. Ἀντώνιος Μπλοὺμ: Ἡ σιωπὴ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ σιωπὴ τοῦ ἀνθρώπου 16-12-2017 Από τον/την (†) Μητροπολίτης Σουρὸζ κ.κ. Ἀντώνιος Μπλοὺμ 64
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Βίβλος τῶν ἠθικῶν - Λόγος α΄ - θ΄. Εἰς τό ῥητόν τοῦ Εὐαγγελίου· "Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βασιλεῖ". Καί τίς ἐστιν ὁ γάμος ὁ μυστικός τοῦ Θεοῦ. 15-12-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 35
Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ: Φοβάμαι όταν λέω «γενηθήτω το θέλημά Σου» 13-12-2017 Από τον/την Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ 64
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Βίβλος τῶν ἠθικῶν - Λόγος α΄ - η΄. Ὅτι εἰ μή πάντες οἱ προωρισμένοι κατά γενεάς καί γενεάς τεχθήσονται ἕως ἐσχάτης ἡμέρας καί πληρωθήσονται, ὁ ἄνω κόσμος οὐ πληρωθήσεται. 11-12-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 23
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Αλαζονεία και κενοδοξία 09-12-2017 Από τον/την Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: 51
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Βίβλος τῶν ἠθικῶν - Λόγος α΄ - ζ΄. Πῶς δεῖ πληρωθῆναι τόν ἄνω κόσμον καί ὁποῖός τίς ἐστι καί τίνα πληρωθήσεται τρόπον. 08-12-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 78
Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: Με ποιο τρόπο ο διάβολος κυβερνά στο βασίλειό του; 07-12-2017 Από τον/την Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς 67
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: Βίβλος τῶν ἠθικῶν - Λόγος α΄ - στ΄. Πῶς ἑνοῦνται τῷ Χριστῷ καί Θεῷ καί ἕν γίνονται μετ᾿ αὐτοῦ πάντες οἱ ἅγιοι. 04-12-2017 Από τον/την Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος 52
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 04-12-2017 Από τον/την Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἀπόδοση εἰς τὴν νέα ἑλληνική: Ἀρχιμανδρίτης Δωρόθεος Πάπαρης 55
Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης: Περί του πνευματικού αγώνος 02-12-2017 Από τον/την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής-Χρυσοπηγής Χανίων Κρήτης 71

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

Έχουμε 129 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.

feed-image RSS - Tideon.org