«Παρανοϊκὸ σύστημα» νέου σοβιετισμοῦ

 

«Παρανοϊκὸ σύστημα»

νέου σοβιετισμοῦ

AYTH-EINAI-H-NEA-forokarta

Μὲ ἀφορμὴ τὴν κυκλοφορία τῆς Φοροκάρτας ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ὀκτωβρίου ἡ ἔγκυρη ἐφημερίδα «Ἑστία» τὴν Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011 δημοσίευσε ἕνα ἄρθρο ἀξιολογότατο γιὰ τὸν ἠλεκτρονικὸ ἔλεγχο τῶν πάντων ποὺ ἐπιχειρεῖται μὲ τοὺς κυβερνητικοὺς σχεδιασμούς. Μεταφέρουμε ἐδῶ ὁρισμένα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ πολὺ σημαντικὸ αὐτὸ κείμενο ποὺ ἐπιγρά­φεται «Ὁ Μεγάλος Ἀδελφὸς μὲ τὶς ἀποδείξεις»:

«Ἡ πλέον ἀκραία ἔκφανσις τοῦ κρατικοῦ παρεμβατισμοῦ στὴν ζωὴ τῶν πολιτῶν εἶναι τὸ παρανοϊκὸ σύστημα μὲ τὶς ἠλεκτρονικὲς ἀποδείξεις. Πρόκειται γιὰ ἑλληνικὴ πατέντα ποὺ δὲν ἰσχύει σὲ κανένα ἄλλο κράτος τοῦ κόσμου... Στὶς ἐλεύθερες κοινωνίες εἶναι ἀδιανόητο νὰ παρακολουθῇ τὸ κράτος ἠλεκτρονικῶς κάθε συναλλαγὴ ποὺ κάνουν οἱ πολίτες. Μέχρι καὶ τί ἀγοράζει ὁ καθένας ἀπὸ τὸ μπακάλικο ἢ τὸ περίπτερο!

Τὸ σύστημα τῶν ἠλεκτρονικῶν ἀποδείξεων ἦταν ἐπινόησις τοῦ προηγούμενου ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν... Πρόκειται γιὰ ἕνα σύστημα παρακολουθήσεως τῶν συναλλαγῶν μέσῳ ἠλεκτρονικῶν ἀποδείξεων... Αὐτὸ θὰ ἐπιτυγχάνεται μὲ μιὰ ἠλεκτρονικὴ κάρτα ποὺ θὰ διαθέτῃ κάθε φορολογούμενος, ἡ ὁποία θὰ ἀντιστοιχῇ στὸν ἀριθμὸ τοῦ φορολογικοῦ του μητρώου. Τὸ σύστημα εἶναι ἐκτὸς πάσης λογικῆς. Ἕνας κεντρικὸς μηχανισμὸς παρακολουθήσεως τῶν πολιτῶν, ποὺ θυμίζει τὸν “Μεγάλο Ἀδελφὸ” τοῦ Ὄργουελ.

Ὅταν ἀνέλαβε ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ὁ κ. Βενιζέλος, ἐθεωρήθη πρὸς στιγμὴν ὅτι τὸ παράλογο αὐτὸ σύστημα ποὺ δὲν εἶχε ἐφαρμοσθῆ, θὰ ἐγκατελείπετο. Νά ὅμως ποὺ ὁ νέος ὑπουργὸς τὸ ἐπαναφέρει σὲ χειρότερη μορφή. Οὐσιαστικῶς, τὸ καθιστᾷ ὑποχρεωτικό...

Τὸ παρανοϊκὸ αὐτὸ μέτρο εἶναι ὁ προθάλαμος ἑνὸς καθεστῶτος σοβιετικοῦ τύπου...».

Οἱ ἐπισημάνσεις τῆς ἐκλεκτῆς ἐφημερίδος εἶναι καίριες καὶ οὐσιαστικές. Ἀλλὰ καὶ ἡ εὐθύνη ὅλων μας εἶναι μεγίστη. Ἀπαιτεῖται ἄμεση ἀντίδραση μὲ κάθε νόμιμο μέσο. Τὸ σύστημα εἶναι παράνομο· δὲν ἔχει τὴν ἔγκριση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα, εἶναι σαφῶς ἀντισυνταγματικὸ καί, ἂν τυχὸν ἐπιβληθεῖ ὑποχρεωτικά, θὰ πρέπει νὰ προσβληθεῖ μὲ καταιγισμὸ προσφυγῶν στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας!

Εἶναι δὲ ὥρα καὶ ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ ἀντιδράσει δυναμικά. Αὔριο θὰ εἶναι ἀργά. Τὰ πράγματα βοοῦν. Ἐγκαθιδρύονται συστήματα προετοιμασίας τοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἀντιχρίστου.

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

Έχουμε 135 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.