«Οὐκ ἔξεστί σοι» - Ἀνοιχτή ἐπιστολή πρός τούς βουλευτές πού ψήφισαν τόν ἀντιρατσιστικό νόμο

voylh 01


Ξέρω ὅτι εἶναι ἐπικίνδυνο − σεῖς τό ὀνομάζετε ἀντιδεοντολογικό ἤ ἀντισυνταγματικό − τό νά σᾶς καταλογίσω ἔλλειψη ὑπευθυνότητος. Ὡστόσο τολμῶ νά ἀπευθύνω στόν καθένα ἀπό σᾶς πού ψηφίσατε την περί ὁμοφυλοφιλίας διάταξη πού περιέχεται στό ἀντιρατσιστικό, ὅπως το ὀνομάσατε, νομοσχέδιο, τό λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ τοῦ Κυρίου. Σᾶς ἐκθέτω τό περιστατικό:

Ὅταν ὁ Ἡρώδης Ἀντίπας, τετράρχης τῆς Γαλιλαίας καί Περαίας, πῆρε σέ ἀθέμιτο γάμο τήν Ἡρωδιάδα, τή γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του Φιλίππου, ἐνῶ ὁ Φίλιππος ζοῦσε ἀκόμη, ὅπως ἐπίσης καί ἡ σύζυγος τοῦ Ἡρώδου τοῦ Ἀντίπα, ἡ δέ Ἡρωδιάς ἦταν ἀνεψιά καί τοῦ Φιλίππου καί τοῦ Ἡρώδου, ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης, πιστός στο καθῆκον του, ἤλεγξε τόν Ἡρώδη μέ τή φράση: «Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τήν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου» (Μάρκ. στ ́ 18): Δέν σοῦ ἐπιτρέπεται ἀπό τό νόμο τοῦ Θεοῦ να ἔχεις σύζυγο τήν Ἡρωδιάδα, τή γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ σου, ὁ ὁποῖος ζεῖ ἀκόμη. Ἦταν μεγάλο τόλμημα ἡ φράση αὐτή τοῦ Ἰωάννου, διότι ἦταν πολύ ἐπικίνδυνο νά ἐλέγχει κάποιος τόν Ἡρώδη καί ἀκόμη πολύ πιό ἐπικίνδυνο νά ἐλέγχει την Ἡρωδιάδα. Ὡστόσο ὁ Βαπτιστής τοῦ Κυρίου ἀδιαφόρησε πρός τόν κίνδυνο, προκειμένου νά μήν παραλείψει τό καθῆκον του πρός τόν Θεό. Ἡ συνέχεια εἶναι γνωστή. Ὁ Ἡρώδης φυλάκισε τόν Ἰωάννη καί σέ λίγο τόν ἀποκεφάλισε, διότι τοῦ το ζήτησε ἡ Ἡρωδιάδα!...

Τολμῶ λοιπόν κι ἐγώ νά ἀπευθύνω στόν καθένα ἀπό σᾶς πού ψηφίσατε τήν περί ὁμοφυλοφιλίας διάταξη τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου τό λόγο τοῦ Βαπτιστοῦ:

«Οὐκ ἔξεστί σοι» . Δέν σοῦ ἐπιτρέπεται, κ. βουλευτά, ἡ ἐνέργεια αὐτή, διότι:

α) Ὁ ἐλληνικός λαός πού σέ ψήφισε, δέν σοῦ ἔδωσε τό δικαίωμα νά ψηφίζεις νόμους πού ἀντιβαίνουν στό ἦθος, στίς παραδόσεις, στήν ἱστορία καί στήν πίστη του. Καί ἡ περί ὁμοφυλοφιλίας διάταξη ἀντιβαίνει πρός ὅλα αὐτά μέ τρόπο κραυγαλέο. Ὥστε ἡ ἐνέργειά σου προσβάλλει καίρια τό λαό τῆς χώρας αὐτῆς.

β) Ἡ περί ὁμοφυλοφιλίας διάταξη πού ψήφισες, κ. βουλευτά, εἶναι κυρίως ὕβρις κατά τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἐν ὀνόματι τοῦ Ὁποίου πρέπει νά λειτουργεῖ τό Σύνταγμα καί νά συντάσσονται οἱ νόμοι. Εἶναι ὕβρις κατά τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, διότι αὐτός ἔχει νομοθετήσει τόσο στήν Παλαιά, ὅσο καί στήν Καινή Διαθήκη τά καθήκοντα, τίς ὑποχρεώσεις καί τή συμπεριφορά ἀνδρῶν καί γυναικῶν, πρό τοῦ γάμου και κατά τόν γάμο. Αὐτός ἔχει νομοθετήσει τούς νόμους τῆς ἠθικῆς καθαρότητος. Πῶς τώρα ἔρχεσαι σύ, ὁ ὅποιος βουλευτής, νά ἀναγορεύσεις τόν ἑαυτό σου κριτή τῶν νόμων τοῦ Θεοῦ καί νά νομοθετήσεις νόμους πού ἀνατρέπουν τούς νόμους τοῦ Θεοῦ; Τόσο πολύ ἀλαζονεύεσαι, ὥστε νά νομίζεις ὅτι μπορεῖς νά τά βάλεις μέ τον Θεό ; Καί τά μέν ἤθη καί ἔθιμα, τήν ἱστορία, τό πιστεύω καί τίς παραδόσεις τοῦ λαοῦ πού σέ ψήφισε τά περιφρονεῖς, τόν Θεόν ὅμως πῶς τολμᾶς νά τόν περιφρονεῖς; Ἔστω ̇ δέν ντρέπεσαι τούς ἀνθρώπους ̇ τόν Θεόν δέν τόν φοβᾶσαι;

γ) Ρίχνοντας τήν ψῆφο σου ὑπέρ μιᾶς τέτοιας διατάξεως δέν σοῦ πέρασε ἡ ἰδέα ὅτι ψηφίζεις ἕνα κραυγαλέα ἀντιδημοκρατικό νομοσχέδιο ; Σύ ὁ βουλευτής, πού παρουσιάζεσαι ὡς προοδευτικός, δημοκράτης καί προασπιστής τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν σκέφθηκες ὅτι μέ τό νομοσχέδιο αὐτό φιμώνεις τήν ἔκφραση ὑγιοῦς γνώμης στόν πολίτη τούτου τοῦ τόπου; Κάτι πού μόνο στά δικτατορικά καθεστῶτα τό συναντάει κανείς; Ποινικοποιεῖς λοιπόν τη γνώμη καί ὄχι τήν πράξη; Ἀλλά με ποιό κριτήριο; Μήπως ὁ δικαστής εἶναι γνώστης τῶν βαθέων τῆς ψυχῆς καί τῶν αἰσθημάτων τοῦ πολίτη;

δ) Λυποῦμαι πραγματικά, κ. βουλευτά, διότι τόσο ἐπιπόλαια ἔβαλες τήν ὑπογραφή σου κάτω ἀπό νομοσχέδιο μέ μιά τέτοια διάταξη. Ἴσως νά σέ ἐπηρέασαν τά παπαγαλάκια τοῦ τύπου καί οἱ τηλεπαρουσιαστές τῶν καναλιῶν, πού ἐξαπέλυσαν ἐπίθεση κατά τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ζήτησαν νά μήν περιληφθεῖ στό νομοσχέδιο τέτοια διάταξη, ἀποκαλώντας τους κρυπτορατσιστές, γραφικούς κ.ἄ. παρόμοια. Καί μή μοῦ ἀντιτάξεις, κ. βουλευτά, ὅτι ἡ Ἱ. Σύνοδος συγκατένευσε. Διότι, ὅπως κατήγγειλε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ἡ Ἱ. Σύνοδος ἐξαπατήθηκε ̇ τῆς ἐδόθη το νομοσχέδιο κολοβωμένο !... Δηλαδή προκειμένου ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων νά ψηφίσει ἕναν ἐντελῶς ἀπαράδεκτο νόμο, δέν παρουσίασε ὅλη τήν ἀλήθεια! Πράγμα, βέβαια, πού δέν τήν τιμᾶ.

Ἔχω λοιπόν ἄδικο νά ἐπαναλάβω γιά τήν ἐνέργειά σου, Ἕλληνα βουλευτή, τό τοῦ Προδρόμου «οὐκ ἔξεστί σοι»; δέν σοῦ ἐπιτρέπεται;...

 

Νικόλαος Π. Βασιλειάδης, Θεολόγος

 

Πηγή: Περιοδικό «Η Δράση μας»

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

Έχουμε 187 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.