Η εκκλησία της Ρωσίας αντιδρά και λέει ΟΧΙ στην ρώσικη «κάρτα του πολίτη»!

Ευχαριστούμε το φίλο Kyrilloff Alexei για το παρακάτω άρθρο - μετάφραση από τη σελίδα patriarchia.ru.

Το συγκεκριμένο σχέδιο αποστέλλεται στις ενορίες  της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για να συζητηθεί και να σχολιασθεί από τους πιστούς. Επίσης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα Богослов.ru και στο επίσημο μπλόγκ  του Διασυνοδικού συνεδρίου (?)(Межсоборное присутствие). Που όλοι  έχουν την δυνατότητα να το σχολιάσουν . (Βλέπε εδώ)

Το πρώτο σχέδιο έχει συνταχθεί  από την επιτροπή του Διασυνοδικού συνεδρίου  για τα θέματα σχέσεων  Εκκλησίας και κράτους, κοινωνίας και ύστερα επεξεργάστηκε από την συντακτική επιτροπή Δ.σ. υπό την προεδρία του Πατριάρχη . 

1. Εισαγωγή . 

 Στην διάρκεια των τελευταίων χρόνων πολύς κόσμος συμπεριλαμβανομένων και των τέκνων  της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ,εκφράζει την ανησυχία του  σχετικά με την χρήση νέων ηλεκτρονικών τεχνολογιών και ειδικά  σε εκείνες  που  αφορούν  στις σχέσεις των πολιτών  με  κρατικές και εμπορικές  υπηρεσίες . Χιλιάδες άνθρωποι αναφέρουν  ότι εξαναγκάζονται να χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή τα ηλεκτρονικά μέσα ελέγχου καθώς επίσης και τα  ηλεκτρονικά  έγγραφα .
Η ανησυχία αυτη πρωτοεμφανίστηκε σχετικα με την επιβολή του....
ΑΦΜ και έχει εξεταστεί απο την Ζ´ ολομέλεια  της Συνοδικής Θεολογικής επιτροπής της Ρ.Ο.Ε. στις 19-20 Φεβρουαρίου  2001.
  
Καθώς η ανάπτυξη των ηλ. μέσων είναι συνεχής εμφανίστηκε η ανάγκη για διευκρίνιση της θέσης της εκκλησίας .
 Η διευκρίνιση αυτη εκφράστηκε στην επιστολή της Αρχιερατικής Συνόδου του 2004 πρός τους Προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας , στην δήλωση της Ιεράς Συνόδου  του 6 .10. 2005, στον Ορισμό της Αρχιερατικής Συνόδου  2008 και 2009 :" Σχετικα με τα ζητήματα εσωτερικής ζωής και εξωτερικής δραστηριότητας της Ρ.Ο.Εκκλησίας" , καθώς επίσης  και στο διάγγελμα του Ιερώτατου Πατριάρχη Κύριλου πρός τον Αντιπρόσωπο της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Ανθρώπινα Δικαιώματα (28.07.2009):"Οι βάσεις της διδασκαλίας της Ρ.Ο.Ε. για την αξιοπρέπεια , ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα"
Με βάση  λοιπόν αυτές  τις  διευκρινήσεις η  δραστηριότητα  οποιοδήποτε ιερέα  και πιστού της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν πρέπει να ειναι αντίθετη με αυτές .

Στις διαφορετικές χώρες υπάρχουν εθνικά σχέδια της " Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης" και σε αυτα τα πλαίσια αλλάζει η νομοθεσία, εμφανίζονται  καινούργιες έννοιες και καινούργια ορολογία πράγμα που  αλλάζει ριζικά  τον  τρόπο ζωής των υποκειμένων σε αυτήν πολιτών. 

Συχνά διευκολύνεται η διαδικασία συναλλαγής ανάμεσα στον πολίτη  και στους διάφορους  οργανισμούς . Το μεγαλύτερο επιχείρημα για στήριξη της Ηλ. Διακυβέρνησης εκ μέρους του κράτους είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς .
 Η ψηφιοποίηση των εγγράφων και δημιουργία των βάσεων των δεδομένων όντως επιτρέπει πιο καλο έλεγχο και διαφάνεια σε διαφορετικούς τομείς. 
Παρ΄όλα  αυτα τα θετικά σημεία, συσσωρεύονται πολλά  προβλήματα σχετικα με την ταυτοποίηση του προσώπου και μάλιστα  γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα .
Σήμερα υπάρχει ανάγκη να γίνει πολιτική, αστική, ηθική και θεολογική επανεκτίμηση αυτών των προβλημάτων .

2. Κώδικες συνταύτισης (identification codes ) και βάσεις δεδομένων ως στοιχεία της παγκόσμιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 Διάφορα διεθνή  έγγραφα-αποφάσεις (ένα απο τα οποία είναι η " χάρτα της Οκινάβας" για οικουμενική πληροφορική κοινωνία καθιερωμένη απο τις οκτώ   χώρες της " G 8" το 2000.) άνοιξαν το δρόμο στην δημιουργία " ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του κράτους " η οποία ανταποκρίνεται στις διεθνείς προδιαγραφές  που  είναι βασισμένες στην κοινή τεχνική και προγραμματική πλατφόρμα . Τα όργανα του κυβερνώντος συστήματος του κάθε κράτους ενώνονται στο παγκόσμιο σύστημα. 
Συχνά οι νόμοι λειτουργίας των κυβερνο-συστημάτων μεταφέρονται όπως είναι στην κοινωνία  και όλο το σύστημα γεννάει τον κίνδυνο του ολοκληρωτικού ελέγχου και υποχρεωτικής καθοδήγησης του ανθρώπου και της κοινωνίας .

 Οποιοδήποτε στοιχείο του ηλεκτρονικού δικτύου έχει πάντοτε την ταυτότητά του, την διεύθυνσή  του που είναι ένας μοναδικός ψηφιακός  κώδικας. Για αυτο το λόγο η βασική αρχή της παγκόσμιας ψηφιακής κοινωνίας είναι η ταυτοποίηση του κάθε προσώπου με έναν ψηφιακό κώδικα τον οποίο κάθε άτομο χρησιμοποιεί συνέχεια για κάθε συναλλαγή με τον υπόλοιπο κόσμο ( υγεία, εφορία ,τραπεζικό σύστημα , δικαιοσύνη , κράτος......)
Αυτός ο κώδικας υποδηλώνει την ύπαρξη ενός καθοδηγούμενου αντικειμένου που ανήκει στο πληροφοριακό-κυβερνητικό σύστημα και ταυτόχρονα είναι ένα κλειδί στην βάση των προσωπικών δεδομένων του.
Αποδοχή ενός τέτοιου αριθμού σημαίνει ότι ο άνθρωπος συμφωνεί ( εδω δεν έχει σημασία αν το αποδέχτηκε συνειδητά η υποσυνείδητα, η τον έχουν εκβιάσει, η το δέχτηκε καλόβουλα ) με τους όρους λειτουργίας  του συστήματος. 
Απο εδω και πέρα υπάρχει τεχνική δυνατότητα να ελέγχεται κάθε του βήμα, η νομιμοφροσύνη του, η συμφωνία του η όχι σχετικα με ιδεολογίες  και κοσμογονικές αντιλήψεις οι οποίες μπορει να μην συμφωνούν καθόλου με τον Χριστιανισμό . Αυτές λοιπόν οι εξελίξεις αυξάνουν  τον κίνδυνο δημιουργίας προκατάληψης για το άτομο σχετικα με τα θρησκευτικά, τα πολιτικά, και τα αλλα πιστεύω του, μέχρι καιγια τις  κοσμογονικές του απόψεις.

Τελευταία υπάρχει πολύ βάσιμη ανησυχία στην κοινωνία ότι η χρήση του κώδικα μπορει να επιβληθεί στους ανθρώπους ως συνθήκη  της φυσικής τους υπάρξεως.

Ο πολίτης μπορεί να είναι αναγκασμένος να χρησιμοποιεί αυτόν τον κώδικα στην θέση του ονόματος του για περισσότερες συναλλαγές με το κόσμο συμπεριλαμβάνοντας και λήψη τροφής. 

Η χρήση του κώδικα μετην  υποστήριξη των σύγχρονων τεχνικών μέσων επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο ακόμα και της προσωπικής ζωής του ατόμου χωρίς φυσικά την συγκατάθεσή του. 

Ακόμα και τώρα υπάρχει ανησυχία για τις κινήσεις  που γίνονται σχετικά με την συλλογή  και την επεξεργασία  προσωπικών δεδομένων των παιδιών που σπουδάζουν στα κρατικά ιδρύματα αφού σε  πολλές περιπτωσεις αυτό  γίνεται εκτός ελέγχου ενώ φανερά συλλέγονται  περισσότερα  δεδομένα απο αυτά  που είναι απαραίτητα  στις φοιτητικές και σπουδαστικές τους υποχρεώσεις. 

Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι δυνατόν να επεξεργάζονται αυτόματα με στόχο  την λήψη  διαχειριστικών  αποφάσεων σχετικα με το συγκεκριμένο άτομο.Εξ άλλου η  υποβολή του κώδικα ταυτοποίησης  επιτρέπει την  άμεση δημιουργία βάσεως δεδομένων  και την συνεχή  συμπλήρωση και ανάλυση αυτής με δεδομένα του ατόμου. 

Πολύ σοβαρή κριτική  εκ μέρους  των πιστών υπάρχει επίσης  ως πρός την υποχρεωτική υποβολή του κώδικα και την μετατροπή του σε αναλλοίωτη ιδιότητα του ατόμου ακόμα και μετα τον θάνατο. 

3. Κινητή τηλεφωνία 
Η πολυ πια συνηθισμένη κινητή τηλεφωνία  είναι ένα απο τα πιο εύκολα και βολικά μέσα ταυτοποίησης του ατόμου, προσδιορισμού της γεωγραφικής του θέσης, και της  υποκλοπής των συνομιλιών του. Η συνεχώς αυξανόμενη χωρητικότητα των συσκευών  κινητής τηλεφωνίας  τις  μετατρέπει   σε υπολογιστές , πράγμα που αυξάνει  τον  κίνδυνο μιας  μή εγκεκριμένης   πρόσβασης   σε αυτά  τα προσωπικά δεδομένα που ειτε  βρίσκονται  αποθηκευμένα  σε αυτήν είτε  προσδιορίζονται απο τις λειτουργίες της.

4. Το Πρόβλημα της Γενικής Ηλεκτρονικής Κάρτας .

Τεχνικό μέσο το οποίο θα ακολουθεί τον άνθρωπο σε περισσότερες συναλλαγές του είναι Γενική Ηλ. Κάρτα (УЭК). 
Είναι μικρόυπολογιστής παγκόσμιων προδιαγραφών για την ταυτοποίηση ατόμου. Τέτοια κάρτα μαζι με τον ψηφιακό κώδικα επιτρέπει την άμεση δημιουργία συστήματος παρακολούθησης όλων των σημαντικών πράξεων του ατόμου καθώς και της προσωπικής του ζωής. Ένα  τέτοιο σύστημα επιτρέπει την διακυβέρνηση του ατόμου και της κοινωνίας.

Πολοί πιστοί είχαν ανησυχήσει για τα σχέδια της υποχρεωτικής υποβολής της κάρτας και επέμεναν στην εθελοντική διαδικασία , πράγμα που έγινε , προς το παρόν, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. 

5. Κίνδυνος για την ασφάλεια της κοινωνίας και των ατόμων .
  
 Η διαχείριση των παγκόσμιων δικτύων πληροφορικής  ειναι πιο εύκολη και προσβάσιμη  σε παγκόσμια κυκλώματα  τα οποία είναι  οι αρχιτέκτονες του συστήματος, των αρχείων και γενικά   του βασικού προγραμματισμού.Δίκτυα  στα οποία  μπορούν να παρεισφρύσουν  μηχανισμοί που ενδεχομένως  να επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή την αρπαγή της πραγματικής εξουσίας.  
Τέτοια τροπή των γεγονότων είναι πολυ πιθανή καθώς η παραγωγή μηχανημάτων  και προγραμμάτων  είναι   δέσμια  πολλών εξαρτήσεων , οπότε είναι πολυ πιθανή ακόμα και η απώλεια της εθνικής κυριαρχίας .

Η εξέλιξη της πληροφορικής  έδωσε δυνατότητα για καινούργιου τύπου εγκλήματα στα  οποία οι  κακοποιοί χρησιμοποιούν τα  ηλεκτρονικά δίκτυα  και τις  σύγχρονες τεχνολογίες . Σήμερα είναι δυνατόν να λυστέψεις μια τράπεζα χωρίς να σπάσεις  χρηματοκυβότια και πόρτες,ενώ  βρίσκεσαι  στην άλλη άκρη του κόσμου. Είναι αρκετά εύκολο να κλεψεις χρήματα απο ένα άτομο βρίσκοντας τον κώδικα της κάρτας του. Έτσι οι απλοί άνθρωποι δεν έχουν την  δυνατότητα να προστατευτούν απο το  ηλεκτρονικό έγκλημα . 

" Ψηφιακες υπογραφές " και νόμοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων  δεν μπορούν να περιορίσουν την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος . Οι ειδικοί στην πληροφοριακά συστήματα επιμένουν ότι ακόμα και το πιο εξελιγμένο σύστημα δεν μπορει να εγγυηθεί  την πλήρη προστασία πληροφορίας απο τυχαία λάθη, ιούς, χακάρισμα, σβήσιμο, προμελετημένη αλλαγή . Απο την εμπειρία είναι γνωστό ότι διάδοση των προσωπικών δεδομένων του προσώπου χωρίς την συγκατάθεση του τον καθιστά πολυ ευάλωτο  μπροστα στους κακοποιούς και κακόβουλους ανθρώπους. 

Ταυτόχρονα δεν μπορει να αρνηθεί κανείς την χρησιμότητα της εθελοντικής καταχώρησης και χρήσης των πληροφοριών  για την υγεία μερικών ανθρώπων που πάσχουν απο χρονιές αρρώστιες. Χωρίς αυτο συχνά δεν είναι δυνατόν να προστατευτεί η ζωή και υγεία τους. 

6. Βιομετρία

Στις καινούργιες τεχνολογίες ταυτοποίησης όλο και πιο συχνά χρησιμοποιούνται τα βιομετρικά δεδομένα, δηλαδή πληροφορίες  για τις φυσικές, φυσιολογικές, ψυχολογικές ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ατόμου, αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στα μοναδικά και ανεπανάληπτα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπινου σώματος. Τέτοια χαρακτηριστικά εινα τα δακτυλικά αποτυπώματα, σχέδιο των  αγγείων του  οφθαλμού, η δομή της ίριδος του οφθαλμού , το σχέδιο του προσώπου η της παλάμης, το  θερμικό πορτραίτο, το σχέδιο απο των φλεβών  στο χέρι, ηφωνή, το βάδισμα, ο γενετικός κώδικας DNA, και αλλα.
Η σύγκριση των δεδομένων που είναι  σκαναρισμένα και ψηφιοποιημένα με τα πραγματικά λέγεται εξακρίβωση. Σε αυτη την περίπτωση δεν χρειάζεται ανθρώπινη επικοινωνία, την δουλειά την ολοκληρώνει ένα μηχάνημα.

Τέτοιες μέθοδοι ειναι πολυ αποδοτικές στην περίπτωση καταπολέμησης εγκλημάτων, στην αποτροπή εισόδου σε κάποιους χώρους και σε μερικές ακόμα περιπτώσεις. Όμως η γενική και επιπλέον υποχρεωτική  λήψη των βιομετρικών παραμέτρων απο όλους τους ανθρώπους είναι καταπάτηση της αξιοπρέπειας του προσώπου. Ηθικοί κανόνες παύουν να υπάρχουν καθώς δεν υπάρχει διαφορά πια ανάμεσα σε αυτα που επιτρέπεται να γίνουν  γνωστά για ένα άτομο και σε εκείνα που  δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται . Όπως το παραδέχονται και οι ειδικοί  κάθε βιο- κώδικας παρέχει πολυ περισσότερα απ´οτι χρειάζεται για την απλή εξακρίβωση του προσώπου. Η δυνατότητες κατάχρησης είναι ορατές -απο την διάκριση στην αποδοχή για εργασία μέχρι  τον ώμό  εκβιασμό. 

7. Ενσωμάτωση διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών  στο ανθρώπινο σώμα (ηλεκτρονικά εμφυτεύματα).
  
Το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη των τεχνολογιών ταυτοποίησης μπορει να γίνει με την ενσωμάτωση  στον ανθρώπινο οργανισμό μικροσκοπικών συσκευών που επιτρέπουν την παρακολούθηση του ατόμου σε όλους τους τομείς της ζωής του όπως  γεωγραφικές μετακινήσεις κ.α. Ήδη υπάρχουν πολλές τέτοιες συσκευές όπως  υπάρχουν ακόμα και τρόποι να γίνονται ειδικά σημάδια στο δέρμα του ανθρώπου που παίζουν τον ρόλο μικροσυσκευής. 
Υπάρχουν  σχέδια για το πως θα γίνει η υποβολή τέτοιας τεχνολογίας.
Ο αριθμός του ατόμου εκτός απο τα στοιχεία ταυτότητας θα είναι και " κλειδί " για τον τραπεζικο  του  λογαριασμό, τον δορυφορικό  εντοπισμό του μέσω GPS, για όλες τις πληροφορίες σχετικά με  την υγεία του , και γενικά για όλες τις συναλλαγές του. 
Αυτο σημαίνει ότι στο πολυ κοντινό  μέλλον υπάρχει η προοπτική να εκτελείται πλήρης έλεγχος όλης της κοινωνίας.

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν νόμοι που επιτρέπουν την ενσωμάτωση των νανοσυσκευών για επικοινωνία του ανθρώπινου εγκεφάλου με αντικείμενα γύρο του, μέσα μεταφοράς και άλλους ανθρώπους. 

8. Περιπτώσεις διάκρισης και καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  
Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συμπεριλαμβανομένων και ορθόδοξων χριστιανών που   δεν επιθυμούν για διάφορους λόγους να μπουν στο καινούργιο σύστημα ταυτοποίησης προσώπου και δεν θέλουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές ταυτότητες ή άλλες κάρτες -συσκευές οι οποίες φέρουν ή περιέχουν  microchip η barcode που εκτός των άλλων έχουν  πολλές φορές  αμφισβητούμενους συμβολισμούς, καταγγέλλουν την  καταπάτηση του συνταγματικού δικαιώματος τους η οποία γίνεται πολλές φορές και εξ αιτίας της  ανυπαρξίας νομικών εγγυήσεων. 
Συχνά αυτοί οι άνθρωποι χάνουν την πρόσβαση στην σύνταξη , στο σύστημα υγείας, στα επιδόματα αναπηρίας κλπ. 
Χάνεται η δυνατότητα για συναλλαγές που αφορούν την ακίνητη και κινητή περιουσία τους, δεν μπορούν να εργαστούν, ούτε να σπουδάσουν.
 Δεν μπορούν να ανοίξουν καμία επιχείρηση  ούτε ακόμα  και να αγοράσουν εισιτήρια για τα μέσα μεταφοράς. 
Πολυ μικρό ποσοστό απο αυτούς τους ανθρώπους προσφεύγουν  στην δικαιοσύνη. Οι περισσότεροι υποτάσσονται και προτιμούν να υπόμένουν . 
Δημιουργείται μια καινούργια τάξη ανθρώπων που είναι αποκομμένοι απο τις αυτονόητες και θεσμοθετημένές κοινωνικές παροχές . Η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων είναι ηλικιωμένοι, άρρωστοι, και άτομα που χρειάζονται κοινωνική προστασία.

9. Η Εκκλησία για την προστασία της θεόσδωτης ελευθερίας.
  
Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αρνείται την ανάγκη του κράτους να απογράφει  τους  πολίτες. Εδω και αιώνες η εξουσία πάντοτε έκανε τις απογραφές των υπηκόων, και έδινε διάφορες ταυτότητες. Αυτα τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφάλεια και τάξη και για την λειτουργια   της κοινωνίας. Η Εκκλησία συμμετέχει στο διάλογο για τους μεθόδους απογραφής και ταυτοποίησης και δεν αθωώνει αυτούς που προσπαθούν να αποφύγουν τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις η αυτούς που έχουν εγκληματικές προθέσεις ωστόσο προστατεύει το δικαίωμα των πολιτών να ζουν σύμφωνα με τις πεποιθήσεις και πιστεύω τους.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει την πεποίθηση ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να μην δέχονται αδιακρίτως  όλες τις νέες τεχνολογιες και τα σύμβολα που ενδεχομένως να  υπάρχουν σε αυτές.  
 Οι τεχνολογιες αυτές δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται υποχρεωτικά στον πολίτη στερώντας του την δυνατότητα  χρήσης   εναλλακτικών λύσεων. 

Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η δυνατότητα του πολίτη να μπορεί  να χρησιμοποιεί  το παραδοσιακό σύστημα ταυτοποίησης με όνομα, επώνυμο, ημερομηνία,τόπο γέννησης και  διευθυνση και  τα παραδοσιακά έγγραφα ταυτοποίησης προσώπου. 

Είναι  επιτακτική η  ανάγκη  να απαγορευθεί  δια νόμου  η υποχρέωση των πολιτών  να χρησιμοποιούν αδιακρίτως, κάθε ψηφιακό και ηλεκτρονικό μέσο ταυτοποίησης , όποιο και αν είναι αυτό,καθώς επίσης  και η απαγόρευση  δια νόμου  της υποχρεωτικής  λήψης  βιομετρικών στοιχείων και άλλων προσωπικών δεδομένων του  πολίτη.
  
Αυτο είναι δυνατόν μόνο όταν υπάρξει ξεκάθαρη νομοθεσία η οποία θα  διασφαλίζει στους πολίτες το δικαίωμα να χρησιμοποιούν  τα  παραδοσιακά έγγραφα ταυτοπίησης και απογραφής. Η πραγματοποίηση τέτοιου τύπου νομοθεσίας θα πρέπει να έχει την απαραίτητη  οικονομική, τεχνική και οργανωτική στήριξη αλλιώς οι τυχόν  εγγυήσεις θα αποτελούν  μια απλή  και ανούσια  τυπικότητα.

Η Εκκλησία καλεί επίσης το κράτος να προσέξει την πρόταση  της για νομική απαγόρευση μαρκαρίσματος πανω και μεσα στο ανθρώπινο σώμα όπως και της ενσωμάτωσης νανοσυσκευών μέσα στο σώμα ή  στον εγκέφαλο του ανθρώπου ή  την δημιουργία βιολογικών  microchips και βίουπολογιστών  με χρήση  των  κυττάρων  του υποκειμένου  σε αυτήν την διαδικανθρώπου. 

Η κατοχή των προσωπικών δεδομένων δίνει την δυνατότητα ελέγχου και διακυβέρνησης του ατόμου μέσα απο πολλές πλευρές της ζωής  ( οικονομία, υγεία, οικογένεια, κοινωνικές παροχές, ιδιοκτησία και αλλα), πράγμα  που αυξάνει πρακτικά τον κίνδυνο  εισβολής  ξένων όχι μόνο στο  επίπεδο της καθημερινής ζωής του ατόμου αλλά και στο επίπεδο  που αναφέρεται στον πνευματικό του κόσμο.
  
Η Εκκλησία συμφωνεί με τις ανησυχίες των πολιτών και θεωρεί απαράδεκτο τον περιορισμό των συνταγματικών δικαιωμάτων τους σε περίπτωση  που θα αρνηθούν  την συλλογή  και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η απόφαση των πολιτών για χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πρέπει να βασίζεται σε πλήρη ενημέρωση για τις συνέπειες που έχει αυτή η απόφαση. Στους πολίτες που έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιούν τα ηλ. μέσα είναι απαραίτητη η εγγύηση για την δινατότητα πρόσβασης στην βάση δεδομένων και την δυνατότητα να αλλάζουν και να αφαιρούν όσα δεδομένα δεν έχουν σχέση με την ασφάλεια της κοινωνίας . 
Τα ηλεκτρονικά έγγραφα δεν πρέπει να περιέχουν πληροφορίες άγνωστες και ακατανόητες  για τους πολίτες και επίσης δεν πρεπει να υπάρχουν σύμβολα βέβηλου και ανήθικου  χαρακτήρα η κάτι που μπορεί να προσβάλει τα θρησκευτικά συναισθήματα των πιστών.

 Η Εκκλησία βρίσκεται  σε συνεχή  διάλογο με τις κυβερνήσεις της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας  της Μολδαβίας, του Καζακστάν και των άλλων κρατών πανω σε αυτα τα θέματα και επιδιώκει τον σεβασμό πρός την στάση των πιστών .
Ο Κλήρος, οι μοναχοί και όλα πιστά  τέκνα της Αγίας Εκκλησίας καλούνται να εκδηλώνουν νηφάλια την χριστιανική  λογική, να φροντίζουν για την ελεύθερη ομολογία της πίστεώς τους,την  στήριξη του χριστιανικού τρόπου ζωής και να θυμούνται ότι αυτός που παραμένει εν Χριστώ και φυλάει την ενότητα της Εκκλησίας Του μπορεί να αποφέρει καλούς πνευματικούς καρπούς. (βλ Ιω. ιε' 6-12) ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2012/09/blog-post_2431.html#ixzz280t4S3pP

 

Проект документа «О позиции Церкви в связи с появлением и перспективами развития новых технологий идентификации личности»

Версия для печати

30 мая 2012 г. 16:43

Данный проект направляется в епархии Русской Православной Церкви для получения отзывов, публикуется с целью дискуссии на официальном сайте Межсоборного присутствия, на портале Богослов.ru и в официальном блогеМежсоборного присутствия. Возможность оставлять свои комментарии предоставляется всем желающим.

Первоначальный проект данного документа был составлен комиссией Межсоборного присутствия по вопросам взаимодействия Церкви, государства и общества, а затем был переработан редакционной комиссией Межсоборного присутствия под председательством Патриарха.

1. Введение. На протяжении последних лет многие люди, в том числе чада Русской Православной Церкви, выражают обеспокоенность введением новых электронных технологий, используемых при взаимодействии граждан с государственными учреждениями и коммерческими организациями. Так, тысячи людей сообщают о принуждении к использованию электронных способов учета и электронных документов.

Эта обеспокоенность впервые возникла в связи с частным вопросом о введении идентификационного номера налогоплательщика и рассматривалась VII Пленумом Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви от 19-20 февраля 2001 года. По мере развития новых технологий и включения их в различные сферы общественной жизни, потребовалось существенное уточнение церковной позиции, что нашло свое отражение, в частности, в посланиях Архиерейского Собора 2004 года к Президентам России и Украины, Заявлении Священного Синода от 6 октября 2005 года, Определении Архиерейского Собора 2008 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви», Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека, обращении Святейшего Патриарха Кирилла к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации от 28 июля 2009 года, Определении Архиерейского Собора 2011 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви». Деятельность любого священнослужителя или мирянина не должна противоречить этим документам.

В рамках национальных проектов по созданию «электронного правительства» в разных странах модифицируетсяется законодательство, внедряются новые термины и понятия, а в результате радикально меняется жизнь. Зачастую это делает более удобным процесс взаимодействия человека и различных структур. Одним из главных аргументов государства при введении «электронного правительства» является борьба с коррупцией. Перевод в цифровой формат различных документов и формирование баз данных позволяет сделать прозрачным и контролируемым прохождение документов в разных сферах, будь то экономическая жизнь, судебная система или работа с обращениями граждан.

Несмотря на эти положительные моменты, проблемы, связанные с электронной идентификацией личности, продолжают накапливаться и усложняться. Сегодня необходимы новые подходы к гражданской, духовно-нравственной и богословской оценке этих проблем.

2. Идентификационные коды и базы данных как элемент построения всемирной электронной управляющей системы.Международные документы (в частности, Окинавская хартия глобального информационного общества, принятая «Большой восьмеркой» в 2000 году), открыли путь к созданию «электронного государственного управления» с помощью «электронного правительства», построенного по единым международным стандартам на единой организационной, технической и программной платформе. Органы государственного управления интегрируются в единую всемирную систему. При этом законы работы кибернетических систем подчас переносятся на человеческое общество, а сама система порождает опасность тотального контроля и управления гражданином и обществом.

Любой элемент компьютерной сети (узел, устройство, файл) всегда обозначен (идентифицирован) своим адресом — уникальным цифровым кодом. Поэтому главным технологическим принципом построения глобального информационного общества является присвоение каждому человеку уникального идентификатора личности (кода) и постоянное использование его человеком во всех случаях взаимодействия с общественными инфраструктурами — правовыми, административными, финансовыми, транспортными, торговыми, медицинскими, образовательными и прочими. Данный идентификатор — это обозначение управляемого объекта кибернетической информационно-управляющей системы и одновременно ключ доступа к его электронному файлу-досье в базе данных с тем же номером. Принятие данного идентификатора означает фактическое согласие человека (добровольное или вынужденное, осознанное или неосознанное) с правилами работы системы. При этом возникает техническая возможность того, что каждый его шаг может проверяться, служить тестом на лояльность к системе, на согласие с распространенными в ней мировоззренческими и идеологическими установками, которые могут оказаться несовместимыми с христианством. Подобное развитие событий усиливает опасность предвзятого отношения к человеку на основании его религиозных, политических или иных взглядов, вплоть до дискриминации по мировоззренческим признакам.

В последнее время в обществе распространяется обоснованная тревога по поводу того, что использование цифрового идентификатора может быть навязано людям в качестве условия их физического существования. Человек может быть понужден повсюду предъявлять этот код вместо имени во взаимодействии с государственными и коммерческими структурами для осуществления своих гражданских прав, получения материальных благ и услуг. Использование идентификатора вкупе с современными техническими средствами позволит осуществлять тотальный контроль за человеком без его согласия — отслеживать его перемещения, покупки, расчеты, прохождение медицинских процедур, получение социальной помощи, другие граждански значимые действия и даже личную жизнь.

Уже сейчас вызывают тревогу действия по сбору и обработке персональных данных детей, обучающихся в государственных учреждениях, так как нередко ведется неконтролируемый сбор данных, явно избыточных для обеспечения учебного процесса.

Вся собранная информация может не только храниться, но автоматически анализироваться с целью принятия управляющих решений в отношении конкретного человека. Введение же сквозного идентификатора личности позволяет создать единую базу данных, где в режиме реального времени могут собираться, храниться и автоматически анализироваться данные из различных сфер жизни человека.

Серьезную критику среди многих верующих вызывает опасность обязательного присвоения идентификационного кода, превращения его в несменяемый, пожизненный и посмертный атрибут, принуждение к использованию его как основного идентификатора человека в его взаимоотношениях с государством, социальными и коммерческими учреждениями.

3. Мобильная связь. Ставшая привычной для многих мобильная связь является одним из самых простых и удобных средств идентификации человека, определения его местоположения, прослушивания его разговоров. Растущая вычислительная мощность телефонов и превращение их в полноценные компьютеры позволяет хранить в них значительные объемы персональных данных. Угроза несанкционированного доступа к этим данным возрастает по мере развития сетей и роста скорости передачи данных.

4. Проблема универсальной электронной карты. Техническим средством, постоянно сопровождающим человека в его повседневной жизни, в самое ближайшее время может стать универсальная электронная карта (УЭК). Речь идет о микропроцессорном устройстве единого всемирного стандарта, идентифицирующем личность. Такая карта, как и цифровой идентификатор, не только существенно облегчает создание системы тотального отслеживания всех граждански значимых действий человека и его личной жизни, но позволяет осуществлять управление каждым гражданином и обществом в целом.

Многие верующие выражали озабоченность планами обязательного присвоения карт и настаивали на добровольности этой процедуры, чего в большинстве случаев на данный момент удалось добиться.

5. Угрозы безопасности граждан и общества. Управление глобальными информационными сетями сегодня наиболее доступно тем международным кругам, которые создали их архитектуру, элементную базу и основное программное обеспечение, куда могут быть негласно заложены любые механизмы, позволяющие в любой момент осуществить перехват реальной власти. Такое развитие событий с использованием информационных технологий и средств компьютерной техники глобального распространения чревато недопустимо высокой зависимостью от внешних поставщиков оборудования и программного обеспечения, а в перспективе и возможностью утраты государственного суверенитета.

Развитие информационных технологий вызвало появление нового вида преступлений, когда злоумышленники используют для своих целей компьютерные сети и технологии. Сегодня можно ограбить банк, не взламывая дверей и сейфов, находясь на другом конце света. Достаточно легко похитить деньги и у отдельного человека, определив идентификационный номер его кредитной карты. Причем у рядовых граждан нет реальной возможности защитить себя от компьютерного бандитизма.

«Цифровые подписи» и законы о защите персональной информации не могут остановить рост киберпреступности. Специалисты в области информационных технологий свидетельствуют, что даже самая совершенная компьютерная система не может гарантировать защищенности информации от случайных ошибок, сбоев, вирусов, несанкционированного доступа, злонамеренного использования, искажения или удаления. Из практики также известно, что несанкционированное распространение данных о личной жизни человека делает его беззащитным перед недоброжелателями и преступниками.

Одновременно нельзя не признать полезности добровольного учета и использования данных о состоянии здоровья людей, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями. Без этого часто становится невозможным сохранение их жизни и здоровья в опасных ситуациях.

6. Биометрия. В новых технологиях идентификации все чаще используются биометрические параметры — данные об индивидуальных физических, физиологических, психологических и поведенческих особенностях человека, заключенных в уникальных характеристиках его тела. Такими характеристиками могут стать отпечатки пальцев, рисунок кровеносных сосудов сетчатки глаза, структура радужной оболочки глаза, формы лица, кисти руки, ладони, пальца, уха, тепловой портрет лица, рисунок вен на руке, голос, походка, динамика подписи, движения губ, генетический код (ДНК) и другие.

Сравнение биометрических данных человека с теми данными, которые были предварительно отсканированы, оцифрованы, занесены в базу данных и записаны в персональный носитель, называется аутентификацией или верификацией. При этом человеческое общение уже не потребуется, поскольку человека будет опознавать машина.

Подобные методы весьма эффективны при раскрытии преступлений, предотвращении несанкционированного доступа в те или иные помещения и в ряде других случаев. Однако всеобщий, а тем более принудительный сбор биометрических параметров человека для помещения их в электронные устройства и базы данных для последующей идентификации и аутентификации ущемляет достоинство личности. При этом попираются и элементарные нормы человеческой морали, которая всегда включала в себя представления о том, что можно знать о человеке и что не должно. По признанию специалистов, любой биокод всегда несет в себе гораздо большую информацию, чем это нужно для обычной проверки личности. Возможные злоупотребления здесь очевидны — от дискриминации при приеме на работу до прямого шантажа.

7. Имплантируемые электронные идентификационные устройства. Очередным этапом развития идентификационных технологий может стать широкое внедрение миниатюрных устройств, позволяющих отслеживать все граждански значимые действия человека и определять его местоположение. Уже существуют технические разработки подобных устройств, вводимых под кожу человека, или специальных меток, наносимых на его тело. Существуют и конкретные планы по внедрению таких технологий. Записанный в микрочип идентификационный номер будет служить как «электронным кошельком», так и средством для определения местоположения человека в реальном масштабе времени с помощью спутниковых систем глобального позиционирования. Это сделает возможным отслеживание контактов и круга общения каждого человека, а в перспективе — практически полный контроль за жизнью общества.

Вызывает тревогу, что уже принимаются законодательные акты, предусматривающие широкое распространение встроенных наноэлектронных устройств для беспроводного контакта мозга человека с окружающими предметами, транспортными средствами и другими людьми.

8. Случаи дискриминации и нарушения прав человека. Сотни тысяч граждан, включая православных верующих, которые не желают по тем или иным причинам входить в новую идентификационную систему, использовать документы с электронными идентификаторами личности (личным кодом, штриховым кодированием персональной информации, идентификационными номерами) и сомнительной символикой, сообщают о нарушении их конституционных прав, которое происходит подчас из-за отсутствия соответствующих законодательных гарантий. Нередко этих людей лишают медицинской помощи, пенсий по возрасту и других выплат, оформления инвалидности и различных льгот. Подчас они не могут совершать сделки с имуществом, поступать на учебу или работу, вести предпринимательскую деятельность, оплачивать коммунальные услуги, приобретать проездные документы. Лишь незначительная часть дискриминируемых граждан обращается в суд. По большей части люди смиряются и предпочитают терпеть. В итоге формируется слой людей, выброшенных из всех сфер социальной, общественной и государственной жизни. Большинство граждан, подвергающихся дискриминации, — это пожилые, больные люди, нуждающиеся в лечении и социальной защите.

9. Церковь на защите богоданной свободы. Православная Церковь не отрицает необходимости учета граждан государством. С давних времен власть проводила переписи подданных, выдавала удостоверяющие личность документы. Эти меры нужны для охраны правопорядка и общественной безопасности, выполнения экономических и социальных функций. Церковь, участвуя в дискуссии о методах учета, не оправдывает тех, кто  уклоняется  от гражданских обязанностей или имеет преступные цели, но защищает право граждан жить в обществе в соответствии со своими убеждениями и принципами.

Русская Православная Церковь убеждена, что люди вправе не принимать любые новые технологии и символы, которые, в свою очередь, не должны быть безальтернативными и принудительными. Необходимо сохранить возможность пользоваться традиционной, уже закрепленной в существующих правовых актах, системой учета (по фамилии, имени и отчеству, дате и месту рождения, месту жительства), а также традиционными документами, удостоверяющими личность. Настоятельной необходимостью является введение законодательного запрета на принуждение граждан к использованию автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации, в том числе запрета на принуждение к принятию и использованию любых средств автоматической идентификации человека. Необходимо соблюдать конституционные права граждан, отказывающихся  от использования электронных способов учета и идентификации личности. Это возможно лишь при ясном и однозначном законодательном закреплении бесспорного права граждан на использование традиционных документов и способов учета. Реализацию таких законодательных норм необходимо обеспечить финансово, технически и организационно, иначе гарантии могут остаться простой формальностью.

Церковь призывает государство со вниманием отнестись к предложению законодательно запретить нанесение на тело человека каких-либо видимых или невидимых идентификационных меток, имплантацию идентификационных микро- и наноэлектронных устройств в тело и мозг человека, создание биологических микрочипов и биокомпьютеров из клеток человека.

В связи с тем, что обладание персональной информацией создает возможность контроля и управления человеком  через различные сферы жизни (финансы, медицинская помощь, семья, социальное обеспечение, собственность и другое), создается реальная возможность вмешательства не только в повседневную жизнь человека, но и в его духовный мир. Церковь разделяет опасения граждан и считает недопустимым ограничение конституционных прав в случае отказа человека дать согласие на обработку персональных данных.

Согласие граждан на использование средств электронного учета должно быть осведомленным, с обязательным разъяснением всех последствий принимаемого решения. Гражданам, желающим использовать эти средства, необходимо гарантировать осведомленность о содержании электронных записей, равно как и возможность изменять содержание данных записей или удалять их в тех случаях, когда иное не предусмотрено установленными законом требованиями общественной безопасности. Документы, выдаваемые государством, не должны содержать информацию, суть и назначение которой непонятны или скрываются от владельца, а также символов, носящих кощунственный или нравственно сомнительный характер либо оскорбляющих чувства верующих.

Церковь осуществляет диалог по этим вопросам с органами власти России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана и других стран, добиваясь учета и понимания позиции верующих.

Клир, монашествующие и все верные чада Святой Церкви призываются проявлять в данном непростом вопросе христианское трезвомыслие, заботиться о свободе исповедания веры и поддержании христианского образа жизни, помня, что принести Богу добрые духовные плоды может лишь тот, кто пребывает во Христе и хранит единство Его Церкви (см. Ин. 15:6-12).

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

Έχουμε 165 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.