Άρθρα που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀκλόνητη

agios iwannhs o xrysostomos 07


Σχόλιο Τ.Ι.: Σήμερα πού τήν Ἐκκλησία τήν πολεμοῦν μέ πολλούς τρόπους ἅς ἀκούσουμε τή φωνή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Εἶναι σκληρό γιά σένα νά λακτίζεις πρός μυτερά καρφιά. Δέν χαλᾶς τήν αἰχμή τῶν καρφιῶν, ἀλλά τά πόδια αἱματώνεις· ἐπειδή καί τά κύματα δέν διαλύουν τήν πέτρα, ἀλλ’ αὐτά διαλύονται στόν ἀφρό. Τίποτε δέν εἶναι δυνατότερο ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἄνθρωπε…..Ἐάν ἔχεις πόλεμο μέ ἕνα ἄνθρωπο, ἤ νίκησες ἤ νικήθηκες. Ἀλλ’ ἐάν ἔχεις πόλεμο μέ τήν Ἐκκλησία, εἶναι ἀδύνατο νά νικήσεις. Ὁ Θεός ἐστερέωσε, ποιός ἐπιχειρεῖ νά κλονίσει; Δέν γνωρίζεις τή δύναμή του; ρίχνει ἕνα βλέμμα πάνω στή γῆ καί τήν κάνει νά τρέμει· δίνει μία ἐντολή, καί ἐκεῖνα, πού σείονται, στερεώνονται. Ἐάν τήν πόλη, πού σείεται ἀπό τόν σεισμό, κράτησε ὄρθια, πολύ περισσότερο μπορεῖ νά κρατήσει ὄρθια τήν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἰσχυρότερή του οὐρανοῦ· « ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ θά παρέλθουν, οἱ δέ λόγοι μου δέν θά παρέλθουν». Ποιοί λόγοι; « Σύ εἶσαι Πέτρος καί πάνω στό βράχο αὐτό ( τῆς ἀληθινῆς πίστεως πού ὁμολόγησες, γενόμενος μέ τήν ὁμολογία αὐτή ὁ πρῶτος λίθος τῆς πνευματικῆς μου οἰκοδομῆς), θά οἰκοδομήσω τήν Ἐκκλησία Μου, ὁ θάνατος δέ καί οἱ ὀργανωμένες δυνάμεις τοῦ κακοῦ δέν θά ὑπερισχύσουν καί δέν θά κατανικήσουν τήν Ἐκκλησία».

Ἐάν δέν πιστεύεις στόν λόγο, νά πιστεύεις στά πράγματα. Πόσοι τύραννοι θέλησαν νά νικήσουν τήν Ἐκκλησία; Πόσα τηγάνια χρησιμοποιήθηκαν γι’ αὐτό τό σκοπό; Πόσα καμίνια; Δόντια ἀγρίων θηρίων, ἀκονισμένα ξίφη; Καί παρ’ ὅλα αὐτά δέν νίκησαν. Ποῦ εἶναι ὅσοι πολέμησαν τήν Ἐκκλησία; Δέν γίνεται πλέον λόγος περί αὐτῶν καί ἔχουν λησμονηθεῖ. Ποῦ εἶναι δέ ἡ Ἐκκλησία; Λάμπει περισσότερο ἀπό τόν ἥλιο».

Λόγια Ἁγίου ἀνδρός πού μᾶς ἐνισχύουν καί μᾶς δίνουν δύναμη γιά πνευματικό ἀγώνα καί προσευχή μέ τή Χάρη τῆς κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι ὁ Χριστός, ὁ ΩΝ, Ο ΗΝ, ΚΑΙ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ.


Πηγή: Περικοπῆ ἐκ τῆς ὁμιλίας τοῦ Χρυσοστόμου τήν ὁποία ἐξεφώνησε πρό τῆς ἐξορίας (Ε.Π. 52, 428-429)

 

 

Πηγή: Περικοπῆ ἐκ τῆς δ΄ὁμιλίας τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τό χωρίον Ἧς. (Στ΄,1 Ε.Π. 56,121-122)

 

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

Έχουμε 340 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.